Powiat legnicki

Uchwała nr XXVII.209.2020 Rady Gminy Chojnów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego obszaru w obrębie wsi Dobroszów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII.210.2020 Rady Gminy Chojnów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego obszaru w obrębie wsi Witków

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII.211.2020 Rady Gminy Chojnów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego obszaru w obrębie wsi Osetnica

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI.200.2020 Rady Gminy Chojnów z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1278/3, AM-2, obręb Biała

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV.183.2020 Rady Gminy Chojnów z dnia 29 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego obszaru w obrębie wsi Konradówka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV.184.2020 Rady Gminy Chojnów z dnia 29 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego obszaru w obrębie wsi Okmiany

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV.186.2020 Rady Gminy Chojnów z dnia 29 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzywa i Okmiany

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV.180.2020 Rady Gminy Chojnów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego obszaru w obrębie wsi Biała

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX.152.2020 Rady Gminy Chojnów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Krzywa i Okmiany dla działki 169, położonej w obrębie Krzywa

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX.151.2020 Rady Gminy Chojnów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rokitki oraz obrębu wsi Zamienice dla działki nr 1001/21, położonej w obrębie Rokitki.

Zobacz treść planu (PDF).

Podkategorie

Powiat legnicki

Powiat legnicki

Powiat legnicki

Powiat legnicki

Powiat legnicki

Powiat legnicki

Powiat legnicki