Powiat dzierżoniowski

Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce Południe, Dolne, Bratoszów, Piskorzów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIX/294/18 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagiewniki oraz części gruntów wsi Przystronie – część C

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XL/287/17 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego po zachodniej stronie ulicy Złotej, przy granicy Dzierżoniowa z Nowizną

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XL/288/17 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Dzierżoniowie położonego przy ulicy Sienkiewicza, ulicy Kopernika i rzece Piławie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII/204/2016 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Bielawskiej w Pieszycach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/124/16 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Trzebnik

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 17/156/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie bielawskiej oczyszczalni ścieków

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/120/2015 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce – ul. Modrzewiowa

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/121/2015 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Ogrodowej w Pieszycach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/119/2015 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce Południe, Dolne, Bratoszów, Piskorzów

Zobacz treść planu (PDF).