Obwieszczenie nr 3/2020 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 22/209/16 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Adama Asnyka w Bielawie

Zobacz treść planu (PDF).