Powiat milicki

Uchwała nr XXXIII/185/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Dąbrowa

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIII/186/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w części obrębu Krośnice.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXV/226/2016 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „C” położonego w obrębach Milicz, Miłochowice, Duchowo w gminie Milicz - część 1

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VI/24/2015 Rady Gminy Cieszków z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Cieszków dla części obrębu wsi Ujazd

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VI/18/2015 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębów wsi Wodników Górny, Ostrowąsy i Latkowa

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpWyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 619/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Milicza z dnia 23 czerwca 2012 r. nr XXV/100/2012 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „C” położonego w obrębach: Milicz, Miłochowice, Duchowo w Gminie Milicz I.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-17

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXI/191/2013 Rady Gminy Krośnice z dnia 31 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Kuźnica Czeszycka, w granicach działek o numerze ewidencyjnym 21/3 i 92.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-21

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXX/178/2013 Rady Gminy Krośnice z dnia 17 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Suliradzice, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 70/10


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-22

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.JPG

mpzpUchwała nr XXX/177/2013 Rady Gminy Krośnice z dnia 17 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Bukowice, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 38/19


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-22

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.JPG

mpzpUchwała nr XLVI/230/2013 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 3 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sułów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-15

Zobacz treść planu (PDF).