Powiat milicki

Uchwała nr XLIII/210/2020 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Wszewilki, Stawiec, Sławoszowice, Nowy Zamek, Milicz, Gądkowice i Wałkowa w gminie Milicz

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLIII/212/2020 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu geodezyjnego Olsza w gminie Milicz

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXX/192/2020 Rady Gminy Krośnice z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Stara Huta, w granicach działek o numerach ewidencyjnych 225/1 i 226/1

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIX/185/2020 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Wszewilki, Stawiec, Sławoszowice, Nowy Zamek, Milicz, Gądkowice i Wałkowa w gminie Milicz

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/183/2020 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Stara Huta, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 227/1

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/184/2020 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Police

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/172/2020 Rady Gminy Krośnice z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Wierzchowice, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 228

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVI/164/2020 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 2 terenu „D” położonego w obrębach: Milicz, Kaszowo, Miłochowice w gminie Milicz

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVI/163/2020 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 1 terenu „D” położonego w obrębach: Milicz, Kaszowo, Miłochowice w gminie Milicz

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIV/152/2020 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rekreacji i wypoczynku w Miliczu.

Zobacz treść planu (PDF).