Gmina Milicz

Uchwała nr XLIII/210/2020 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Wszewilki, Stawiec, Sławoszowice, Nowy Zamek, Milicz, Gądkowice i Wałkowa w gminie Milicz

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLIII/212/2020 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu geodezyjnego Olsza w gminie Milicz

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIX/185/2020 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Wszewilki, Stawiec, Sławoszowice, Nowy Zamek, Milicz, Gądkowice i Wałkowa w gminie Milicz

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVI/164/2020 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 2 terenu „D” położonego w obrębach: Milicz, Kaszowo, Miłochowice w gminie Milicz

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVI/163/2020 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 1 terenu „D” położonego w obrębach: Milicz, Kaszowo, Miłochowice w gminie Milicz

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIV/152/2020 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rekreacji i wypoczynku w Miliczu.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIX/126/2020 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Czatkowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr X/29/2019 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rekreacji i wypoczynku w Miliczu.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLVII/288/2017 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Rawickiej i Krotoszyńskiej w Miliczu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLVII/287/2017 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie alei Strażackiej oraz ulic Działkowej i Kuźniczej w Miliczu

Zobacz treść planu (PDF).