Województwo dolnośląskie

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.28.22.2020.MS6 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2021 r. stwierdzające nieważność § 11 ust. 2 pkt 15 we fragmencie „nie dotyczy sytuacji, w której wydzielenie działki służy powiększeniu działki sąsiedniej”, § 12 ust. 2 pkt 14 we fragmencie „nie dotyczy sytuacji, w której wydzielenie działki służy powiększeniu działki sąsiedniej”,, § 13 ust. 2 pkt 14 we fragmencie „nie dotyczy sytuacji, w której wydzielenie działki służy powiększeniu działki sąsiedniej” uchwały nr XXXIII/265/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów komunikacji i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.82.31.2020.MS6 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 stycznia 2021 r. stwierdzające nieważność § 49 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 oraz § 57 ust. 4 pkt 2 uchwały nr XXV/306/20 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Miękinia część A w gminie Miękinia, zwanej dalej „uchwałą”.

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.52.63.2020.MC2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 stycznia 2021 r. stwierdzające nieważność § 24 ust. 2 pkt 3 uchwały nr XXIV/485/2020 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Radosną, granicą Wrocławia i ul. Bratnią w północno-środkowej części wsi Wysoka.

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.52.62.2020.MC2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2021 r. stwierdzające nieważność § 26 ust. 2 uchwały nr XXIV/484/2020 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Królikowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIX/202/20 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Stary Gierałtów – gmina Stronie Śląskie.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXII/224/2020 Rady Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań – terenu przy ulicy Groblowej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/319/20 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Gałów i obrębu Zakrzyce w gminie Miękinia - część A

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVI/381/20 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Juszczyn

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVI/382/20 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rakoszyce

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVI/383/20 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cesarzowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVI/387/20 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska w obrębie geodezyjnym

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVI/305/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Siechnice - Centrum III, gmina Siechnice – ETAP I

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLIII/210/2020 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Wszewilki, Stawiec, Sławoszowice, Nowy Zamek, Milicz, Gądkowice i Wałkowa w gminie Milicz

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLIII/212/2020 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu geodezyjnego Olsza w gminie Milicz

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/161/20 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/222/06 Rady Gminy Marcinowice z dnia 12 kwietnia 2006r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tworzyjanów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/210/2020 Rady Gminy Męcinka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (obejmującej obszar części działki nr 222/9 w obrębie geodezyjnym Małuszów) – OBSZAR B

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 93/20 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegom.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 94/20 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 5 miasta Strzegom

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.83.11.2020.MC2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. stwierdzające nieważność § 42 ust. 2 pkt 1 lit. e uchwały nr XXXIX/185/2020 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Wszewilki, Stawiec, Sławoszowice, Nowy Zamek, Milicz, Gądkowice i Wałkowa w gminie Milicz.

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.52.55.2020.MC2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. stwierdzające nieważność § 4 pkt 2 we fragmencie: „elektrowni fotowoltaicznych - produkcji energii ze źródeł odnawialnych o mocy powyżej 100kW z wyłączeniem produkcji energii wytwarzanej z elektrowni wiatrowych”, § 11 ust. 2 pkt 6 lit. a we fragmencie: „w tym odnawialnych źródeł energii (elektrowni fotowoltaicznych) o mocy powyżej 100kW” i §13 ust. 1 pkt 2 lit. a uchwały nr XXIII/464/2020 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Energetycznej na częściach obrębów Krzyżowice-Wierzbica i Małuszów.

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.52.57.2020.MC2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. stwierdzające nieważność § 11 ust. 2 pkt 6 we fragmencie: „w tym odnawialnych źródeł energii (elektrowni fotowoltaicznych) o mocy powyżej 100kW” i § 13 ust. 1 pkt 2 lit. b uchwały nr XXIII/463/2020 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Bukowej w północno-wschodniej części wsi Kobierzyce.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/166/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Jabłów, gmina Stare Bogaczowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/167/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Jabłów, gmina Stare Bogaczowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/217/20 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Jodłowej we wsi Kruszyn

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/159/20 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Jaskulin

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/160/20 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Kłaczyna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/161/20 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Pietrzyków

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.94.6.2020.RJ1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2020 r. stwierdzające nieważność § 3 ust. 1 pkt 10 we fragmencie: „istniejących i”, § 10 ust. 1 we fragmencie: „istniejące i”, § 13 ust. 1 pkt 1 we fragmencie „RM, RU” oraz § 13 ust. 2 pkt 4 uchwały nr XXII/199/20 Rady Gminy Oleśnica z dnia 22 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Jenkowice, w gminie Oleśnica.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXX/192/2020 Rady Gminy Krośnice z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Stara Huta, w granicach działek o numerach ewidencyjnych 225/1 i 226/1

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/XXVI/282/20 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowościach Biskupice oraz Rogoż - MPZP BISKUPICE II – ROGOŻ CENTRUM

Zobacz treść planu (PDF).