Województwo dolnośląskie

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.83.11.2020.MC2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. stwierdzające nieważność § 42 ust. 2 pkt 1 lit. e uchwały nr XXXIX/185/2020 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Wszewilki, Stawiec, Sławoszowice, Nowy Zamek, Milicz, Gądkowice i Wałkowa w gminie Milicz.

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.52.55.2020.MC2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. stwierdzające nieważność § 4 pkt 2 we fragmencie: „elektrowni fotowoltaicznych - produkcji energii ze źródeł odnawialnych o mocy powyżej 100kW z wyłączeniem produkcji energii wytwarzanej z elektrowni wiatrowych”, § 11 ust. 2 pkt 6 lit. a we fragmencie: „w tym odnawialnych źródeł energii (elektrowni fotowoltaicznych) o mocy powyżej 100kW” i §13 ust. 1 pkt 2 lit. a uchwały nr XXIII/464/2020 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Energetycznej na częściach obrębów Krzyżowice-Wierzbica i Małuszów.

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.52.57.2020.MC2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. stwierdzające nieważność § 11 ust. 2 pkt 6 we fragmencie: „w tym odnawialnych źródeł energii (elektrowni fotowoltaicznych) o mocy powyżej 100kW” i § 13 ust. 1 pkt 2 lit. b uchwały nr XXIII/463/2020 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Bukowej w północno-wschodniej części wsi Kobierzyce.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/166/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Jabłów, gmina Stare Bogaczowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/167/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Jabłów, gmina Stare Bogaczowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/217/20 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Jodłowej we wsi Kruszyn

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/159/20 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Jaskulin

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/160/20 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Kłaczyna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/161/20 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Pietrzyków

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.94.6.2020.RJ1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2020 r. stwierdzające nieważność § 3 ust. 1 pkt 10 we fragmencie: „istniejących i”, § 10 ust. 1 we fragmencie: „istniejące i”, § 13 ust. 1 pkt 1 we fragmencie „RM, RU” oraz § 13 ust. 2 pkt 4 uchwały nr XXII/199/20 Rady Gminy Oleśnica z dnia 22 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Jenkowice, w gminie Oleśnica.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXX/192/2020 Rady Gminy Krośnice z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Stara Huta, w granicach działek o numerach ewidencyjnych 225/1 i 226/1

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/XXVI/282/20 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowościach Biskupice oraz Rogoż - MPZP BISKUPICE II – ROGOŻ CENTRUM

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/306/20 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Miękinia część A w gminie Miękinia

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/303/20 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kadłub – ujęcie wody” w gminie Miękinia

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLIX/311/20 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów w mieście Bogatynia

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXII/222/20 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu miasta Radków w rejonie ul. Osiedle Robotnicze oraz ul. Leśnej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIII/265/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów komunikacji i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/200/2020 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu obrębu geodezyjnego Sichów – ETAP I

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV/229/20 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicą Armii Krajowej i cmentarzem komunalnym w Dzierżoniowie – część 1

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 0007.XXI.282.2020 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 74, 80 AM 14, nr 1/2, 2/2 AM 15 i części działek nr 11, 68/3 AM 14 obręb Żmigród

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXI/160/2020 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Czarny Bór, gm. Czarny Bór- część 1

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII.209.2020 Rady Gminy Chojnów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego obszaru w obrębie wsi Dobroszów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII.210.2020 Rady Gminy Chojnów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego obszaru w obrębie wsi Witków

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII.211.2020 Rady Gminy Chojnów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego obszaru w obrębie wsi Osetnica

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/180/2020 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Radochów zatwierdzonego uchwałą nr LI/325/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVI/235/2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego terenu miasta Ząbkowice Śląskie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVI/236/2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ząbkowice Śląskie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVI/238/2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ząbkowice Śląskie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVI/239/2020 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ząbkowice Śląskie

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.52.52.2020.MC2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2020 r. stwierdzające nieważność § 10 pkt 4 we fragmencie „poprzez istniejący zjazd na ul. Wrocławską, znajdującą się poza granicą opracowania, przy czym południowa część nieruchomości (dz. nr 229/3, obręb Pustków Wilczkowski) poprzez drogę o niższej klasie funkcjonalnej w ciągu ul. Ogrodowej” uchwały nr XXIII/468/2020 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Wrocławskiej i Ogrodowej w południowo-środkowej części wsi Pustków Wilczkowski.

Zobacz treść planu (PDF).