Gmina Wisznia Mała

Uchwała nr VIII/XIV/161/19 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 30 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Mienice o nazwie MPZP MIENICE AG

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/IX/112/19 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Szymanów - MPZP SZYMANÓW AG

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/IX/111/19 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Ligota Piękna o nazwie MPZP LIGOTA PIĘKNA – C

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/II/13/18 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Piotrkowiczki o nazwie MPZP PIOTRKOWICZKI II

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VII/XLVII/386/18 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 18 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Psary o nazwie MPZP PSARY PÓŁNOC

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VII/XLII/335/18 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Wisznia Mała dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna – Pasikurowice w obrębach: Szewce, Strzeszów, Rogoż, Ligota Piękna i Malin, o nazwie MPZP DLA LINII 400 kV

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VII/XXXVI/291/17 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Pierwoszów, o nazwie MPZP PIERWOSZÓW - MIŁOCIN

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VII/XXXIV/266/17 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 27 września 2017 r. w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Mienice o nazwie MPZP MIENICE CENTRUM

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VII/XXVII/209/17 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Kryniczno i Malin o nazwie MPZP KRYNICZNO-POŁUDNIE I- A

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VII/XXIII/169/16 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wysoki Kościół, o nazwie MPZP OBRĘB WYSOKI KOŚCIÓŁ

Zobacz treść planu (PDF).