Uchwała nr VIII/XIV/161/19 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 30 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Mienice o nazwie MPZP MIENICE AG

Zobacz treść planu (PDF).