Gmina Trzebnica

mpzpUchwała nr XLVII/575/14 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulic: Milickiej, Piwnicznej, H. Brodatego, K. Wielkiego, Piastowskiej, Grunwaldzkiej, W. Jagiełły, W. Łokietka, F. Chopina, S. Moniuszki, Samarytańskiej, Oleśnickiej.


Data uchwalenia: 2014-06-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-15

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XLVII/572/14 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 200/2 AM-1 w miejscowości Koniowo Gm. Trzebnica.


Data uchwalenia: 2014-06-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-01

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLV/514/14 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Oleśnickiej, Klasztornej, Ks. Dz. W. Bochenka, Leśnej, Wesołej, 3 Maja w Trzebnicy dla części A.


Data uchwalenia: 2014-04-15
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-25

Zobacz treść planu (PDF).

 

księgnice

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Księgnice uchwalony 11.12.2003r. przez Radę Miasta i Gminy Trzebnica.

Zobacz rysunek planu.

Zobacz treść planu (PDF).

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Będkowo, działki 6/1 i 7/4 oraz część dz. 5/5, 140 i 142.

Zobacz treść planu (PDF).

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - Trzebnica

  1. Trzebnica, dz. 18/1 AM-9, ul. Henryka Brodatego. Zobacz treść plan (PDF), zobacz rysunek planu.
  2. Trzebnica, ul. Brama Trębaczy, Obornicka, Marcinowska, Rynek. Zobacz treść plan (PDF), zobacz rysunek planu.
  3. Trzebnica, ul. Milicka, Ks.Bochenka (d.Wolności), Henryka Brodatego, Jana Pawła II. Zobacz treść planu (PDF), zobacz rysunek planu. (24.04.1994r.)
  4. Trzebnica, ul. Milicka. Zobacz treść planu (PDF), zobacz rysunek planu. (25.03.2004r.)
  5. Trzebnica, ul. Milicka, Ks. Dz. W.Bochenka, Henryka Brodatego, Jana Pawła II. Zobacz treść planu (PDF), zobacz rysunek planu (21.06.2007r.)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kobylice.

Zobacz treść planu (PDF).

Zmiana do uchwały MPZP Kobylice.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Jaźwiny.

Dziennik DUW: Nr 214, poz. 2562 z dnia 10 sierpnia 2007r.

Zobacz treść planu (PDF).

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Głuchów Górny, działka 22/1.

Zobacz treść planu (PDF).

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 3, obręb Będkowo.

Zobacz treść planu (PDF).