Powiat jeleniogórski

Uchwała nr XXX/324/2020 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów w sąsiedztwie ulic 1 Maja, Okrzei, Kasprowicza oraz Tetmajera w Szklarskiej Porębie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXX/325/2020 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie „Zakrętu Śmierci” w Szklarskiej Porębie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV.138.2020 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Nowa Kamienica

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV.136.2020 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Rybnica

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIII.129.2020 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie „Zakrętu Śmierci” w Kopańcu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI.114.2020 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kromnów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII.103.2020 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Stara Kamienica

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 119/XXI/2020 Rady Miasta Piechowice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum miasta Piechowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 105/XIX/2019 Rady Miasta Piechowice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 36/1 oraz działki nr 166/3 obręb 0007 miasta Piechowice - etap II – działka nr 166/3

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XV/167/19 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sąsiedztwie potoku Lutynka w Staniszowie (Etap II)

Zobacz treść planu (PDF).