Powiat jeleniogórski

mpzpUchwała nr LII/316/14 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki ew. nr: 1192/2, 1192/27, 1192/28, 1192/32, 1192/33, 1041/9, 1041/1 do 1041/4, 269/1, 985, 302, 315, 1083/2 i 1083/3 położone w Mysłakowicach.


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-09

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf

mpzpWyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 700/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 stycznia 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę z dnia 14 grudnia 2012 r. Nr XXXI.215.2012 Rady Gminy Stara Kamienica w przedmiocie uchwalenia II etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębu jednostki strukturalnej Barcinek


Data uchwalenia: 2014-01-9
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-24

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLVII/584/2014 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w sąsiedztwie ulicy Górnej w Szklarskiej Porębie


Data uchwalenia: 2014-03-31
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-11

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLII/394/14 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 24 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki C - Zarzecze.


Data uchwalenia: 2014-03-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LXV/288/14 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów kolejowych w Kowarach


Data uchwalenia: 2014-02-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-13

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LXII/279/13 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej KOWARY CENTRUM część C


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-24

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr LXII/278/13 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej KOWARY CENTRUM B


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-24

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.122.13.2013.RJ1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 listopada 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLV.282.2013 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 września 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia II etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kamienica dla obrębu jednostki strukturalnej Barcinek.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-18

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LVII/266/13 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 22 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu aktywności gospodarczej w jednostce urbanistycznej Kowary Krzaczyna A


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-30

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf

mpzpObwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 października 2013r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Miejskiej Karpacza nr XXXVII/343/13 z dnia 27 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki B1 - Karpacz Górny.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-16

Zobacz treść planu (PDF).