Powiat jeleniogórski

Uchwała nr IV/22/18 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Wojanów w gminie Mysłakowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Radomierz w gminie Janowice Wielkie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mniszków w gminie Janowice Wielkie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIII/156/2017 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Komarno w gminie Janowice Wielkie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVI/299/17 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 556/1 i 556/2 położonych przy ulicy Brzezie Karkonoskie 19 w Miłkowie.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIV/262/16 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 2 terenów w obrębie Staniszów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIV/263/16 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu działki nr 345/34 obręb Podgórzyn

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIV/261/16 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu działki nr 255 obręb Ścięgny

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/175/16 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze powiatowej nr 2653D w Staniszowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 105/XVII/2015 Rady Miasta Piechowice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie Pałacu Pakoszów

Zobacz treść planu (PDF).