Województwo pomorskie

Uchwała nr XXI-335/2020 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Spółdzielczej w Lęborku

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIII/320/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Willowej w Chojnicach.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 246/XXX/2020 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 203/3, 203/4 położonych w obrębie geodezyjnym Lubieszewo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/180/2020 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie obrębu Czarna Woda, gmina Czarna Woda

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/181/2020 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie obrębu Lubiki, gmina Czarna Woda

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/182/2020 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie obrębu Huta Kalna, gmina Czarna Woda

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/210/2020 Rady Gminy Stegna z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 199/30, 199/31 obręb Stegna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/350/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Szmelta w Rumi dla zapisów szczegółowych w strefach A.4.MN,U, 001KDZ, A.8.MN,U, A.15.MN, A.19.MN,U, B.4.US,ZP, B.5.US,ZP, B.6.ZL, B.7.U,US,ZD, 003.KDL, B.8.MN,U, B.9.MN,U, B.10.MN,U, B.11.MN, B.12.ZE,WS, B.19.U, C.19.MN, C.20.ZL oraz części strefy D.7.MN - Etap II

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII.212.2020 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w obrębach Koniecwałd i Kępina.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIIIk/XXIII/295/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie położonym u zbiegu ulic Słonecznej i Ofiar Piaśnicy

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/294/2020 Rady Gminy Szemud z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/200/2020 Rady Gminy Szemud z dnia 21 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu geodezyjnego Bojano gmina Szemud

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/298/2020 Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/299/2020 Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Barłomino, obręb geodezyjny Barłomino, gm. Luzino

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/300/2020 Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Zelewo, obręb geodezyjny Zelewo, gm. Luzino

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/301/2020 Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/302/2020 Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kębłowo (wsie Kębłowo i Kochanowo) gm. Luzino

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/303/2020 Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Zelewo, obręb geodezyjny Zelewo, gm. Luzino

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/161/2020 Rady Gminy Stary Targ z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawi: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 79, 80 i 81 obr. Bukowo jako zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów zainwestowanych wsi: Lasy, Czerwony Dwór, Dąbrówka Malborska, Śledziówka, Telkwice, Bukowo w gminie Stary Targ

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/224/2020 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Starogardzkiej, Kościerskiej i Tczewskiej w mieście Skarszewy

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/223/2020 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cmentarza wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, obręb 2 Skarszewy w mieście Skarszewy, gmina Skarszewy

Zobacz treść planu (PDF).