Województwo pomorskie

Uchwała nr XVII/153/2019 Rady Gminy Kobylnica z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylnica Stefczyka-1”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/224/2019 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Chałupy, oznaczonego symbolem WCH-2.2

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/178/2019 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Piłsudskiego – Chopina – Parkowa w Starogardzie Gdańskim dla terenu oznaczonego w tym planie symbolem „03MW”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/177/2019 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Bohaterów Getta, Kociewska w Starogardzie Gdańskim

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII / 130 / 2019 Rady Gminy Zblewo z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 85 obręb Semlin, gmina Zblewo.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII / 131 / 2019 Rady Gminy Zblewo z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Borzechowo w gminie Zblewo.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII/151/2019 Rady Gminy Wejherowo z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bolszewo-Park w Gminie Wejherowo, na obszarze działek nr 245/3, 245/4, 246/2

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII/150/2019 Rady Gminy Wejherowo z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Zbychowo na terenie Gminy Wejherowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr X/151/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 80/1 w obrębie ewidencyjnym Otnoga, gmina Czarna Dąbrówka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/198/2019 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Małkowo w rejonie ulic Pałacowej i Zbożowej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII/92/2019 Rady Gminy Wicko z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Lipowej w Nowęcinie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII/91/2019 Rady Gminy Wicko z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkalno-turystycznej przy ul. Żwirowej w Nowęcinie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/147/2019 Rady Gminy Potęgowo z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w obrębie Darżyno, w gminie Potęgowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII/117/2019 Rady Gminy Chmielno z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Chmielno, dla obszaru działki nr 169/2, 138/2 i części działki nr 872/3

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr X/128/19 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Loryniec w gminie Kościerzyna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr X/121/2019 Rady Gminy Przodkowo z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 133/1 obręb Kobysewo.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XV/152/2019 Rady Gminy Słupsk z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Płaszewko, gmina Słupsk uchwalonego Uchwałą Nr IX/84/2011 Rady Gminy Słupsk z dnia 5 sierpnia 2011r.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII/144/19 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie geodezyjnym Łebień, gmina Nowa Wieś Lęborska (działka nr 3/3 i 9)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/141/2019 Rady Miasta Ustka z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Tereny Portu".

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/135/2019 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 31 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krąg

Zobacz treść planu (PDF).