Powiat pucki

Uchwała nr XLIV/302/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obrębu Mosty gmina Kosakowo, od ulicy Wałowej do ulicy Spacerowej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/103/20 Rady Gminy Puck z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Osłonino - część północna, gmina Puck, w rejonie ul. Młyńskiej i ul. Rybackiej.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/104/20 Rady Gminy Puck z dnia 29 października 2020 r. W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU OBRĘBU WERBLINIA - W REJONIE ULICY LEŚNEJ ("WERBLINIA III")

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/373/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Chałupy, oznaczonego symbolem WCH-2.3

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/374/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na granicy obrębów Tupadły i Rozewie w rejonie ulic Sokoła i Wilczej w Rozewiu, w gminie Władysławowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/375/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Władysławowa oznaczonego symbolem WCH-1.3

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XL/260/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 20/1, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7, 18 oraz części dz. nr 19 obręb Dębogórze gmina Kosakowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XL/261/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 września 2020 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w Dębogórzu (Dębogórze Wybudowanie), gmina Kosakowo, przy ul. Dębogórskiej, Długiej, Piaskowej, Prywatnej i Leśnej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XL/263/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 36/62 obręb Pogórze, gmina Kosakowo, przy ul. Tadeusza Różewicza

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XL/264/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 190/380, 190/218, 190/219 w miejscowości Suchy Dwór, obręb Pogórze, gm. Kosakowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XL/262/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 września 2020 r. w sprawiew uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Mosty gmina Kosakowo, w rejonie ulicy Gdyńskiej i Szkolnej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/226/2020 RADY MIEJSKIEJ JASTARNI z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulic Ogrodowej, Bałtyckiej, Abrahama, Ks. Stefańskiego i Ks. B. Sychty

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIX/149/20 Rady Miasta Helu z dnia 18 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki ozn. geod. nr 44/3, położonej w Helu, przy ulicy Helskiej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/259/2020 Rady Gminy Krokowa z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Żarnowiec-Dmuchowo, gmina Krokowa

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV/244/2020 Rady Gminy Krokowa z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie "Łąk Żarnowieckich" i "Łąk Lubkowskich", gmina Krokowa

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV/243/2020 Rady Gminy Krokowa z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie „Wierzchucińskich Błot”, Białogórskiego Bagna” i „Białogórskiej Strugi”, gmina Krokowa.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII/8/2020 Rady Miasta Pucka z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Puck „Pas Nadmorski II”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXI/211/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Pogórze w gminie Kosakowo, w rejonie ulicy Derdowskiego - etap I

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/192/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kosakowo, rejon ulicy Żeromskiego i Derdowskiego.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/193/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Nadmorskiej w Mechelinkach gmina Kosakowo

Zobacz treść planu (PDF).