Powiat słupski

mpzpUchwała nr XXXVI.437.2014 Rady Gminy Ustka z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Rowy Gmina Ustka.


Data uchwalenia: 2014-02-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-20

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLVIII/655/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sportowa-Bauera A" w Słupsku


Data uchwalenia: 2014-02-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik037E04A0-C0A9-4526-BDDB-37F770013E39.png
Zalacznik9B36B162-96C9-492C-87E9-02F1A3C67160.png
ZalacznikA60C9902-F4F8-47B6-9056-811EAF792D7B.jpg

mpzpUchwała nr XLIV/625/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Andersa II” w Słupsku


Data uchwalenia: 2013-12-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-06

Zobacz treść planu (PDF).


ZalacznikAC2504AB-7DC6-481B-9C43-05CBF61C68E1.jpg

mpzpUchwała nr XXXVI/264/2013 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Dębnica Kaszubska gmina Dębnica Kaszubska (PÓŁNOC II obszar „A” - zabudowa mieszkaniowa)


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-11

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLI/357/2013 Rady Miasta Ustka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wczasowa i okolice” w Ustce.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-30

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVIII/325/2013 Rady Miasta Ustka z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „CENTRUM 2A”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-09

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIV/247/2013 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonie miejscowości Dobieszewo, w obrębach Dobieszewo, Dębnica Kaszubska Leśnictwo oraz Starnice z przeznaczeniem pod budowę elektrowni wiatrowych


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-12

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLI/383/2013 Rady Gminy Kobylnica z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylnica-Południe” dla obszaru położonego we wsi Kobylnica pomiędzy ulicami Główną i Kasztanową oraz obejmującego część działki nr 1143/4


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLI/591/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 października 2013r. w sprawieuchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lelewela B" w Słupsku


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-02

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLI/382/2013 Rady Gminy Kobylnica z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylnica-Południe” dla obszaru obejmującego teren drogi SW.033KD, fragmenty dróg SW.011KL i SW.030KD oraz teren działki nr 824/5 obręb Kobylnica


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-28

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XL/370/2013 Rady Gminy Kobylnica z dnia 10 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sycewice


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-31

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVIII/293/2013 Rady Gminy Słupsk z dnia 24 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krępa


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-20

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XXVIII.333.2013 Rady Gminy Ustka z dnia 24 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Przewłoka w gminie Ustka


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-15

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr 208/R/2013 Rady Gminy Główczyce z dnia 8 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Główczyce w zakresie terenów oznaczonych symbolami B07-ZŁ oraz C29ZL-P i cz. C31-PU


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-30

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg

mpzpUchwała nr XXXVI/516/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kołobrzeska-A” w Słupsku


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-20

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 217/R/2013 Rady Gminy Główczyce z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Izbica dla obszaru obejmującego działkę nr 539, obręb Izbica


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-17

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVI/294/2013 Rady Gminy Smołdzino z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Gardna Mała i Gardna Wielka Gmina Smołdzino


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-10

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIV/475/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jagiellońska” w Słupsku


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXX/229/2013 Rady Gminy Potęgowo z dnia 19 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania fragmentu gminy Potęgowo dla terenów obejmujących obszar w rejonie planowanej Farmy Wiatrowej Głuszyno


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-26

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.JPG

mpzpUchwała nr XXXIII/452/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzywoustego A” w Słupsku


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-25

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg