Powiat sztumski

mpzpUchwała nr XLI/407/2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w obrębie II miasta Sztum


Data uchwalenia: 2014-05-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-09

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXII/265/2014 Rady Gminy Stary Targ z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Stary Targ w rejonie obrębów Kalwa, Tropy Sztumskie pod nazwą „Wiatraki - Kalwa”.


Data uchwalenia: 2014-01-31
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-21

Zobacz treść planu (PDF).


ZalacznikBE297B77-1901-47CA-9611-318854154993.png

mpzpUchwała nr XXX/303/2013 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Żuławka Sztumska, Budzisz, Chojty, Poliksy, gmina Dzierzgoń, pod nazwą „Wiatraki-Chojty”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-30

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVII/222/2013 Rady Gminy w Starym Targ z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Stary Targ w rejonie obrębów Bukowo, Waplewo, Tropy Sztumskie pod nazwą „Wiatraki – Trankwice”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-12

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVI/249/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Centrum Miasta Sztum” ograniczonego ulicami: Kochanowskiego, Parku Miejskiego, brzegiem Jeziora Barlewickiego, skrzyżowaniem ulic Barczewskiego i Jagiełły oraz brzegiem Jeziora Sztumskiego do plaży miejskiej poprzez cześć ul. Reja do skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Nowowiejskiego do ulicy Kochanowskiego.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-06

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpObwieszczenie nr 5/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumskie Pole


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-22

Zobacz treść planu (PDF).


akt.xml
Zalacznik1.1.pdf

mpzpUchwała nr XIX/191/2012 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 16 października 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Nowiec w gminie Dzierzgoń, obejmującego działkę nr 7/2


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-15

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf