Powiat Gdańsk

mpzpUchwała nr LV/1230/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Firoga w rozwidleniu ulic Słowackiego i Nowej Słowackiego w mieście Gdańsku


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik51406E76-C31A-44D9-B90A-5F3F12B84390.png

mpzpUchwała nr LV/1229/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Matemblewo rejon ulic Matemblewskiej i J.Giedroycia w mieście Gdańsku.


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik568C5AE4-D566-4A6B-A983-7EEF48B840C2.png

mpzpUchwała nr LV/1228/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Przemysłowe rejon ulic Bysewskiej i Biologicznej w mieście Gdańsku


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik758FFB35-51C6-4C3E-9F28-53CA2266261C.jpg

mpzpUchwała nr LV/1225/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi Portowe teren Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej w rejonie Twierdzy Wisłoujście w mieście Gdańsku.


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik7B2AE7EE-ECF2-49B6-B383-AA0E9FC7D057.jpg

mpzpUchwała nr XLV/986/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Sobieszewskiej - rejon ulicy Wienieckiej w mieście Gdańsku


Data uchwalenia: 2013-10-31
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-01

Zobacz treść planu (PDF).


ZalacznikC82690CD-3413-41EB-9285-ECA8B04202A9.jpg

mpzpUchwała nr LV/1231/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piecki-Migowo rejon ulicy Królewskie Wzgórze w mieście Gdańsku.


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-29

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik4D112B2F-C391-4DE2-8BAC-7CAC4BA3C065.jpg

mpzpUchwała nr LV/1227/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Przedmieście - rejon ulic Rzeźnickiej i Kocurki w mieście Gdańsku.


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-29

Zobacz treść planu (PDF).


ZalacznikB67716B5-849D-47E6-93CB-BB055EDADD5E.jpg

mpzpUchwała nr LV/1226/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi Portowe teren dawnego Siarkopolu w rejonie Twierdzy Wisłoujście w mieście Gdańsku.


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-29

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik7665B086-17B0-4C04-92E5-D1899714C2FD.png

mpzpUchwała nr LV/1232/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudniki na zachód od Trasy Sucharskiego w rejonie węzła Błonia w mieście Gdańsku


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-25

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik3DCC59D5-9E2E-44F2-B827-23B2B7E95624.png

mpzpUchwała nr LIII/1196/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Górki Zachodnie w rejonie ulicy Łowickiej w mieście Gdańsku.


Data uchwalenia: 2014-05-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-09

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik3FAE927F-6705-4BCE-A5BC-348F830CA418.png

mpzpUchwała nr XLIX/1078/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krakowiec w rejonie ulic Jodłowej i Sówki w mieście Gdańsku


Data uchwalenia: 2014-02-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-02

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1C220C06-43C7-433D-B875-4F0388F2EFA7.jpg

mpzpUchwała nr XLVIII/1065/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łostowice Maćkowy rejon ulicy tzw. Nowej Niepołomickiej w mieście Gdańsku


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLVIII/1063/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspa Sobieszewska - Sobieszewo część centralna w mieście Gdańsku


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-20

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLVIII/1062/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Matemblewo rejon ulicy Matemblewskiej 40 w mieście Gdańsku


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-20

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLVIII/1064/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa, wschodnia strona ulicy Koziorożca II w mieście Gdańsku.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-17

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLVII/1047/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz rejon ulicy Jesionowej w mieście Gdańsku


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-30

Zobacz treść planu (PDF).

Gdańsk - geoportal - serwis mapowy

mpzpUchwała nr XLVII/1045/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chełm - skwer w rejonie ulicy Buczka w mieście Gdańsku.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-23

Zobacz treść planu (PDF).

 Gdańsk - geoportal - serwis mapowy

mpzpUchwała nr XLVII/1046/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ulicy Słonecznej w mieście Gdańsku


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-21

Zobacz treść planu (PDF).

 Gdańsk - geoportal - serwis mapowy

mpzpUchwała nr XLVII/1044/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście rejon ulic Długie Ogrody i Św. Barbary w mieście Gdańsku.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-21

Zobacz treść planu (PDF).

 Gdańsk - geoportal - serwis mapowy

mpzpUchwała nr XLVI/1007/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nad jeziorem Jasień w mieście Gdańsku.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-07

Zobacz treść planu (PDF).

 Gdańsk - geoportal - serwis mapowy