Powiat chojnicki

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-VIII.4131.31.2013.JB Wojewody Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 33. oraz załącznika nr 1 uchwały nr XXXVII/399/13 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 października 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi w rejonie Placu Piastowskiego i ulicy Grunwaldzkiej w Chojnicach


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-19

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVII/399/13 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi w rejonie Placu Piastowskiego i ulicy Grunwaldzkiej w Chojnicach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-19

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVII/398/13 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługi, produkcję i zieleń pomiędzy ulicami: Strzelecką, Zieloną, Derdowskiego i Igielską w Chojnicach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-11

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIII/200/13 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 25 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na działce nr 51/1 oraz częściach działek nr 52 i nr 54/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Główczewice


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-02

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVII/397/13 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi pomiędzy ulicami Człuchowską i Bytowską w Chojnicach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-27

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIII/199/13 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 25 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na części działki nr 294/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Męcikał, gm. Brusy


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIV/414/2013 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Charzykowy, w obrębie geod. Charzykowy, w gminie Chojnice


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXV/433/2013 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek ogródkowych ROD „Zacisze” w Charzykowach, w gminie Chojnice


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-05

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXIV/413/2013 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Chojniczki w gminie Chojnice


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXIV/412/2013 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących obszar pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z obszarem oddziaływania dla fragmentów obrębów geod. Nowy Dwór, Lichnowy, Ogorzeliny, Sławęcin w gminie Chojnice


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XIX/169/13 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 26 marca 2013r. w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obejmujących fragmenty we wsiach: Rolbik, Główczewice, Leśno, Lubnia, Zalesie, Czapiewice, Kosobudy, Czyczkowy, Kruszyn, Widno, Przymuszewo, Męcikał, Czarniż, Małe Chełmy - Krównia, Małe Chełmy jako zmian w dotychczas obowiązującego na tych terenach miejscowego planu ogólnego zagospodarowana przestrzennego Gminy Brusy zatwierdzonych uchwałą Nr IV-33/99 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 4 lutego 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 47, poz. 188 z 24 maja 1999 r.) dla działki nr 276/42 położonej w obrębie ewidencyjnym Męcikał, gm. Brusy


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-21

Zobacz treść planu (PDF).


akt.xml
Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXIII/396/2013 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 22 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących obszar pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z obszarem oddziaływania dla fragmentu obrębu geod. Ostrowite w gminie Chojnice


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-20

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XIX/170/13 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi w rejonie ulic Gdańskiej i Kościuszki w Brusach zatwierdzonym uchwałą Nr XVII-183/2000 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 24 sierpnia 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 103, poz. 674 z 6 listopada 2000 r.) polegającej na zmianie w konturach urbanistycznych 9 UM, 10 UM, 11 UM, 14 KX, 25 KL i 27 KW


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-17

Zobacz treść planu (PDF).


akt.xml
Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XIX/168/13 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Brusach pomiędzy ul. Kalwaryjną a torem kolejowym, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-17

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXIII/398/2013 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 22 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Małe Swornegacie, w obrębach geod. Swornegacie i Kopernica, w gminie Chojnice


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-08

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XXXIII/397/2013 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 22 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu powierzchniowej eksploatacji kruszywa działek nr 226/2, nr 227 i nr 229 we wsi Ostrowite gm. Chojnice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

Miejscowt plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu pod usługi turystyki i sportu z funkcją hotelową oraz rekreację, zieleń i komunikację działek nr 406/1, nr 466/2 i nr 406/7 nad Jeziorem Charzykowskim przy ulicy Długiej we wsi Charzykowy gm. Chojnice.

Pobierz plan (PDF).

Zobacz na mapie - geoportal.

mpzpUchwała nr XXXII/388/2013 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod usługi turystyki i sportu z funkcją hotelową oraz rekreację, zieleń i komunikację działek nr 406/1, nr 466/2 i nr 406/7 nad Jeziorem Charzykowskim przy ulicy Długiej we wsi Charzykowy gm. Chojnice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-15

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpObwieszczenie nr XX/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XIII/98/07 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 września 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług w rejonie ulic Kilińskiego, Tucholskiej i 21 Lutego w Czersku - ze zmianą „2007”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-11

Zobacz treść planu (PDF).


akt.xml
Zalacznik1.pdf
Zalacznik.1A.pdf
Zalacznik.1B.pdf
Zalacznik.1C.pdf