Powiat tczewski

mpzpUchwała nr XLII/450/14 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego wieś Bielawki w obrębie geodezyjnym Rombark gmina Pelplin


Data uchwalenia: 2014-06-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-06

Zobacz treść planu (PDF).


ZalacznikD14E0D56-20A8-4082-A89F-274C4F726878.png

mpzpUchwała nr XXX/266/13 Rady Gminy Subkowy z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 154 i nr 155 położonych w miejscowości Brzuśce, gmina Subkowy z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-14

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXII/205/2013 Rady Gminy Tczew z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Zajączkowo i fragmentu wsi Tczewskie Łąki oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Zajączkowo uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/578/06 Rady Gminy Tczew z dnia 22 marca 2006r., gmina Tczew


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-24

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVIII/237/13 Rady Gminy Subkowy z dnia 31 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 249/1 położonej w miejscowości Wielgłowy i działek oznaczonych geodezyjnie nr 269 i nr 885 położonych w miejscowości Brzuśce, obręb geodezyjny Brzuśce, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-02

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIII/375/13 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego tzw. obszar „A” po byłej Cukrowni w mieście Pelplin


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-13

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVI/170/2013 Rady Gminy Tczew z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Gniszewo oraz zmiany w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Gniszewo uchwalonego uchwałą Nr XXX/476/05 Rady Gminy Tczew z dnia 20 maja 2005 r. (Dz.Urz.Woj.Pomorskiego z 2005 r. Nr 73 poz. 1439), gmina Tczew


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-18

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/227/13 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wzgórza zamkowego i parkingu w mieście Gniew


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-04

Zobacz treść planu (PDF).

 


mpzpUchwała nr XXXIII/266/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-24

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVIII/175/2013 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 4 września 2013r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dzierżążno - działki nr 8 i 9 oraz część działki nr 7/1.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-30

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVIII/176/2013 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 4 września 2013r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Morzeszczyn – część działek nr 249/1 i 249/2.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-01

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVI/228/13 Rady Gminy Subkowy z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości o nr ewidencyjnych 196/7, 196/8, 197/3, 197/4, 198/1, 198/7 położonych w Subkowach, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych dla środowiska


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-03

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVI/229/13 Rady Gminy Subkowy z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 350/6 położonej w Subkowach, gmina Subkowy


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-14

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVI/230/13 Rady Gminy Subkowy z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości o nr ewidencyjnym 159/39 położonej w Subkowach, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-15

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXII/200/13 Rady Gminy Subkowy z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki oznaczonej geodezyjnie nr 80/10 i sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek oznaczonych geodezyjnie nr cz. 57, 76/2, 76/3, 76/5, 76/7, 76/8, 76/9, 77/1, 77/3, 77/4, 77/5, 77/6, 77/7, cz. 79, 80/7, 81, 82 położonych w miejscowości Wielgłowy, obręb geodezyjny Brzuśce, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1A.pdf
Zalacznik1B.pdf

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-III.4131.33.2013.KG Wojewody Pomorskiego z dnia 8 marca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXI/189/13 Rady Gminy Subkowy z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie sporządzenia zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 350/6 położonej w Subkowach, gmina Subkowy


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-13

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-III.4131.32.2013.KSŁ Wojewody Pomorskiego z dnia 8 marca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXI/188/13 Rady Gminy Subkowy z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 154 i nr 155 położonych w miejscowości Brzuśce, gmina Subkowy z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-13

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-III.4131.30.2013.WD Wojewody Pomorskiego z dnia 8 marca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXI/190/13 Rady Gminy Subkowy z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości o nr ewidencyjnym 196/7, 196/8, 197/3, 197/4, 198/1, 198/7 położonych w Subkowach, z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych dla środowiska


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-13

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-III.4131.21.2012.MK Wojewody Pomorskiego z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIX/191/12 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wzgórza zamkowego i parkingu w mieście Gniew.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-28

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVIII/179/12 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Gniew przy ulicy Lipowej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-03

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-III.4131.48.2012.WD Wojewody Pomorskiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XX/125/2012 Rady Gminy Tczew z dnia 17 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Gniszewo oraz zmiany w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Gniszewo uchwalonego uchwałą nr XXX/476/05 Rady Gminy Tczew z dnia 20 maja 2005 r.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-29

Zobacz treść planu (PDF).