Powiat człuchowski

mpzpUchwała nr 0007.18.2014 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 115/4 w obrębie geodezyjnym Bińcze, gmina Czarne


Data uchwalenia: 2014-02-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-02

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 0007.17.2014 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 189/12 w obrębie geodezyjnym Krzemieniewo, gmina Czarne


Data uchwalenia: 2014-02-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-02

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 0007.16.2014 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 94/11 w obrębie geodezyjnym Biernatka, gmina Czarne


Data uchwalenia: 2014-02-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-02

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 0007.15.2014 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 31/6 w obrębie geodezyjnym Domisław, gmina Czarne


Data uchwalenia: 2014-02-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-02

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 0007.14.2014 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 90/3 w obrębie geodezyjnym Raciniewo, gmina Czarne


Data uchwalenia: 2014-02-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-02

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 0007.13.2014 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 357/15 w obrębie geodezyjnym Bińcze, gmina Czarne


Data uchwalenia: 2014-02-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-02

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 0007.12.2014 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 100/1 w obrębie geodezyjnym Biernatka, gmina Czarne


Data uchwalenia: 2014-02-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-02

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 0007.11.2014 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 194/39 w obrębie geodezyjnym Sokole, gmina Czarne


Data uchwalenia: 2014-02-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-02

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 0007.10.2014 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Bińcze, gmina Czarne


Data uchwalenia: 2014-02-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-02

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLI/329/14 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Pogodnej i Nowej we wsi Rzeczenica gm. Rzeczenica.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-25

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 77.L.2013 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych do zalesienia położonych w gminie Debrzno uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Debrznie Nr LVI/271/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010r. Nr 50 poz. 892)


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 82.L.2013 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych Uchwałami Rady Miejskiej w Debrznie: 1.Nr XLVII/300/2006 z dnia 24 lutego 2006r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2006r. Nr 81 poz. 1692) 2.Nr XXVII/211/97 z dnia 7 lutego 1997r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego z 1997r. Nr 11 poz. 48) 3.Nr XXVII/212/97 z dnia 7 lutego 1997r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego z 1997r. Nr 11 poz. 49) 4.Nr XXVII/213/97 z dnia 7 lutego 1997r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego z 1997r. Nr 11 poz. 50) 5.Nr XXVII/214/97 z dnia 7 lutego 1997r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego z 1997r. Nr 11 poz. 51) 6.Nr XXVII/215/97 z dnia 7 lutego 1997r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego z 1997r. Nr 11 poz. 52) 7.Nr XXVII/210/97 z dnia 7 lutego 1997r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego z 1997r. Nr 11 poz. 47) dla terenów położonych w mieście Debrzno


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XL.288.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wschód I i II w Człuchowie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-08

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLV/303/13 Rady Gminy Człuchów z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów w obrębach geodezyjnych Brzeźno, Ględowo, Jęczniki Wielkie i Rychnowy


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-02

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLV/304/13 Rady Gminy Człuchów z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów w obrębach geodezyjnych Dębnica, Ględowo, Jęczniki Wielkie, Skarszewo i Wierzchowo


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-02

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLV/302/2013 Rady Gminy Człuchów z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Nieżywięć gmina Człuchów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-29

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-VI.4131.135.2013.IŁ Wojewody Pomorskiego z dnia 29 października 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLIII/285/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Nieżywięć gmina Człuchów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-06

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVII.274.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny pod zabudowę mieszkaniową, usługi, i przemysł w rejonie al. Jana Pawła II, al. Wojska Polskiego i ul. Kasztanowej w Człuchowie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-17

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 199/XLII/2013 Rady Gminy Przechlewo z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Człuchowskiej we wsi Przechlewo gm. Przechlewo.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-18

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIV. 244. 2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu od drogi krajowej nr 22 do ul. Sienkiewicza, obejmującego tereny przyległe do ul. Traugutta i Koszalińskiej w Człuchowie uchwalonego uchwałą Nr LXVI/368/2010 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 23 września 2010r. , opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2010r. Nr 168, poz. 3475.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-21

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf