Powiat Słupsk

mpzpUchwała nr LV/741/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Przemysłowa” w Słupsku


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-25

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik57C3B34A-DA11-4278-B868-4ACB8292622C.png

mpzpUchwała nr LIV/717/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Morcinka” w Słupsku


Data uchwalenia: 2014-05-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-17

Zobacz treść planu (PDF).


ZalacznikAB9ECEDB-8C0E-41F7-BCCD-109608249612.jpg

mpzpUchwała nr LIV/716/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Poznańska” w Słupsku


Data uchwalenia: 2014-05-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-04

Zobacz treść planu (PDF).


ZalacznikFDF0029B-E5A1-43D5-BF46-D502D094311A.jpg

mpzpObwieszczenie Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVIII/463/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tuwima” w Słupsku .


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-30

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVIII/281/2013 Rady Gminy Słupsk z dnia 24 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Swołowo, gmina Słupsk.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXVIII/292/2013 Rady Gminy Słupsk z dnia 24 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Włynkowo, Włynkówko, Strzelino i Strzelinko pn. ZIELONE WZGÓRZE


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XXXVIII/539/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chrobrego A” w Słupsku.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-30

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVIII/537/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wojska Polskiego” w Słupsku


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-30

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIV/254/2013 Rady Gminy Słupsk z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wiklino gmina Słupsk.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-19

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.JPG

mpzpUchwała nr XXXIII/451/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejtana” w Słupsku


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-19

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpObwieszczenie Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LI/789/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 marca 2010 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz.U z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 232, poz. 1378)
ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr LI/789/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Północ” na
terenie położonym w rejonie ulic Portowej i Grunwaldzkiej w Słupsku (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r. Nr
85, poz. 1547), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXIII/319/12 Rady Miejskiej
w Słupsku z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Dzielnica Północ” w Słupsku (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012, poz. 2643).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-05

Zobacz treść planu (PDF).


akt.xml
Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXVIII/386/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tuwima” w Słupsku


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XVI/151/2012 Rady Gminy Słupsk z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Redzikowo-Wieszyno


Data uchwalenia: 2012-04-12
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf