mpzpUchwała nr LIV/716/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Poznańska” w Słupsku


Data uchwalenia: 2014-05-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-04

Zobacz treść planu (PDF).


ZalacznikFDF0029B-E5A1-43D5-BF46-D502D094311A.jpg