Województwo warmińsko-mazurskie

Uchwała nr XXIX/242/2020 Rady Gminy Stawiguda z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie Majdy, gmina Stawiguda położonych przy ulicach Jakuba, Krzysztofa i Kamila

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/119/2020 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej położonych przy ulicach Mrągowskiej i Warszawskiej w Mikołajkach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV/210/20 Rady Miasta Działdowo z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych dla inwestycji mieszkaniowych na terenie miasta Działdowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/161/20 Rady Gminy Piecki z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodaroweania przestrzennego dla terenu obejmującego część gruntów położonych na zachód od ul. Polnej, w obrębie geodezyjnym Piecki, gmina Piecki

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI(245)2020 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Barczewo w obrębie geodezyjnym Barczewko oraz Bark Wrócikowo.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIX/219/20 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Pianki, Grądy, Aleksandrowo, gm. Orzysz

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIV/187/2020 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostródy - ul. Romualda Traugutta i Batalionów Chłopskich

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/238/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 27 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefy Gołdap, położonego na południowy - wschód od ulicy Ekonomicznej w Niedrzwicy

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/203/20 Rady Gminy Dywity z dnia 27 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w bezpośrednim sąsiedztwie wsi Dywity w obrębach geodezyjnych Dywity i Ługwałd

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/201/20 Rady Gminy Dywity z dnia 27 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brąswałd, gmina Dywity

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/149/20 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 27 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jeziorany dla terenów położonych: w rejonie ul. Kasztanowej, w rejonie ul. Kościuszki, w rejonie ul. Krótkiej i rzeki Symsarny, w rejonie ul. Kajki

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXI/233/20 Rady Gminy Mrągowo z dnia 26 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie"Góry Czterech Wiatrów"w obrębie geodezyjnym Probark, gmina Mrągowo- działki ew.nr: 456/2, 479, 451, 452/1, 452/2, 452/3, 449, 448/12

Zobacz treść planu (PDF).

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie sprostowania błędu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr BRM.0007.59.2020 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 12 października 2020 r. w sprawie: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w mieście Orneta

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/187/2020 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 6 października 2020 r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Gronity, gmina Gietrzwałd

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/188/2020 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 6 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Sząbruk, gmina Gietrzwałd

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/176/2020 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Miłomłyn oraz dla działki ew. nr 40/6 w obrębie geodezyjnym Liwa.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/177/2020 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIX/208/2020 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 30 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lusiny, gmina Bartoszyce

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV.107.20 Rady Gminy Kalinowo z dnia 29 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Pisanica

Zobacz treść planu (PDF).