Województwo warmińsko-mazurskie

mpzpUchwała nr XXXVII/290/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno w obszarze wsi Piasutno – Łęg


Data uchwalenia: 2014-06-12
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVI/281/32/2014 Rady Gminy Płośnica z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płośnica w obrębie geodezyjnym Prioma


Data uchwalenia: 2014-06-17
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-06

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LV/885/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zespołu parkowego Korczaka – Mleczna” w Olsztynie


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.164.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 31 lipca 2014r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr ORN.0007.49.2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie północnym Olecka w obrębie ewidencyjnym Olecko 2


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-31

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr ORN.0007.49.2014 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie północnym Olecka w obrębie ewidencyjnym Olecko 2


Data uchwalenia: 2014-07-17
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-31

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVII/438/2014 Rady Gminy Giżycko z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wilkaski i Wilkasy– Gmina Giżycko


Data uchwalenia: 2014-06-11
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-29

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLV/583/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Piszu przy ul. Kwiatowej


Data uchwalenia: 2014-06-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-29

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLIV.426.2014 Rady Miasta Ełku z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanej „Ełk – Kajki IV”


Data uchwalenia: 2014-06-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-24

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLIV.423.2014 Rady Miasta Ełku z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zwanego „Ełk - Piękna, Koszykowa”


Data uchwalenia: 2014-06-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-24

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLV/463/2014 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gietrzwałd w części obrębu geodezyjnego Gietrzwałd


Data uchwalenia: 2014-06-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LIII/866/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 maja 2014r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między bocznicą kolejową, ulicą Lubelską i granicą Miasta Olsztyna” o nazwie „Dzielnica Przemysłowa - Wschód 4”


Data uchwalenia: 2014-05-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-17

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXII-366/2014 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu


Data uchwalenia: 2014-03-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-16

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LIII/277/2014 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 8 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli: Drwęckiego i Mrongowiusza


Data uchwalenia: 2014-05-8
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-16

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LIII/276/2014 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 8 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostródy (w rejonie ulic: Józefa Sowińskiego, Spichrzowej i Adama Mickiewicza).


Data uchwalenia: 2014-05-8
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-16

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LIII/275/2014 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 8 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostródy (w rejonie Placu Tysiąclecia PP)


Data uchwalenia: 2014-05-8
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-16

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LIII/274/2014 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 8 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostródy (w rejonie ulicy Adama Mickiewicza)


Data uchwalenia: 2014-05-8
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-16

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LIII/273/2014 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 8 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Ostródy (w rejonie ulicy Seweryna Pieniężnego)


Data uchwalenia: 2014-05-8
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-16

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LIV/309/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn


Data uchwalenia: 2014-05-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-14

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLIV/359/14 Rady Gminy Działdowo z dnia 8 maja 2014r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo dla obszaru farmy wiatrowej „Grzybiny”


Data uchwalenia: 2014-05-8
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-11

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LXV/413/14 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn w kwartale terenu położonego pomiędzy ulicami Bałtycką, Szpitalną, Marii Curie – Skłodowskiej, Wł. Jagiełły, Rynkową i granicą administracyjną miasta Kętrzyn uchwalonego przez Radę Miejską w Kętrzynie uchwałą nr XXXIV/232/04 z dnia 28 października 2004 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 168, poz. 2082 z dnia 07 grudnia 2004 r. – w obszarach przeznaczonych na realizację i utrzymanie usług, przemysłu i składów zlokalizowanych przy ulicach Chrobrego, Jagiełły i Rynkowej w Kętrzynie


Data uchwalenia: 2014-05-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-09

Zobacz treść planu (PDF).