Powiat piski

mpzpUchwała nr XLV/583/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Piszu przy ul. Kwiatowej


Data uchwalenia: 2014-06-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-29

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLIX/347/2014 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida - ul. Nadbrzeżna


Data uchwalenia: 2014-05-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-01

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLIV / 565 / 14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu inwestycyjnego przy ul. Kmicica


Data uchwalenia: 2014-05-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-01

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpWyrok nr II SA/Ol 786/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie ze skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 27 maja 2013 roku nr XLIV/376/2013 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Monety


Data uchwalenia: 2014-01-15
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-01

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLIV/376/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 27 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Monety


Data uchwalenia: 2013-05-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-01

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.12.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 16 stycznia 2014r. stwierdzające nieważność w częściu uchwały nr XXXVIII/487/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wąglik


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVIII/487/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wąglik


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.2.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 2 stycznia 2014r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr XLII/299/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niedźwiedzi Róg II


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-09

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLII/299/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niedźwiedzi Róg II.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-09

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.476.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 12 listopada 2013r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr XXXVI/465/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 września 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta Pisz


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVI/465/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz pomiędzy drogą na plażę miejską a granicą administracyjną miasta Pisz


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.424.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 1 sierpnia 2013r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr XXXIV/442/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części wsi Szczechy Małe


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-02

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIV/442/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-02

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.277.13 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 18 kwietnia 2013r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXVIII/358/2013 Rady Miejskiej w Piszu z 12 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego doliny rzeki Pisy


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-22

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVIII/358/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego doliny rzeki Pisy


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-22

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1A.pdf
Zalacznik1B.pdf
Zalacznik1C.pdf
Zalacznik1D.pdf

mpzpUchwała nr XXXIII/231/13 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz, obejmującego tereny położone pomiędzy Kanałem Orzysz, ulicami: Wyzwolenia i Słoneczną oraz rejon istniejącego cmentarza


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-09

Zobacz treść planu (PDF).