Powiat szczycieński

mpzpUchwała nr XXXVII/290/2014 Rady Gminy Świętajno z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno w obszarze wsi Piasutno – Łęg


Data uchwalenia: 2014-06-12
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVIII/235/2013 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Szczytno – Osiedle Kochanowskiego II”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-31

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXV/211/2013 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Szczytno - Bartna Strona"


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-31

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.242.13 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 8 kwietnia 2013r. stwierdzające nieważność w całości uchwały Nr XXIV/184/2012 Rady Gminy Jedwabno z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Narty jednostka A


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-12

Zobacz treść planu (PDF).