Województwo kujawsko-pomorskie

Uchwała nr XVIII/170/2019 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego, obejmującego działkę 3040/7 w obrębie Biały Bór, Gmina Grudziądz

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XV/113/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strzelno

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 292/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Strzałowej i Okólnej w Toruniu.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/132/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Płochocinek, gmina Warlubie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/131/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Warlubie, gmina Warlubie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/220/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr X/94/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego pomiędzy ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Marii Konopnickiej.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/189/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Droga Pomorska

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII/101/19 Rady Gminy Choceń z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Choceń, gmina Choceń.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII/110/19 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pawłówek

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 113/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone między ulicami Armii Krajowej i Wodną oraz rzeką Wdą w Świeciu.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII/93/19 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brześć Kujawski dla obszaru położonego w miejscowości Pikutkowo pomiędzy autostradą, drogą krajową i terenami gminy Włocławek

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr RGK.0007.184.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościelnej i Bluszczowej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 265/19 Rady Miasta Torunia z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bema-Gałczyńskiego” w Toruniu.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 264/19 Rady Miasta Torunia z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Grudziądzkiej, Stalowej, Batorego i Polnej w Toruniu.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XI/79/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 221/2 i 221/3 położonych w miejscowości Przywitowo, gmina Skrwilno

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/118/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 58/9 i 58/10 w obrębie Lipno w gminie Jeżewo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/97/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawiew sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru znajdującego się przy ul. Ogrodowej.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XI/99/19 Rady Gminy Brodnica z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kominy

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/109/2019 Rady Miasta Rypin z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w obszarze pomiędzy torami kolejowymi, a ul. Bielawki.

Zobacz treść planu (PDF).