Powiat lipnowski

mpzpUchwała nr XVII/152/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wólka I” dla wybranego obszaru położonego w miejscowości Wólka, w gminie Skępe.


Data uchwalenia: 2012-08-31
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-09-20

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XI/107/2011 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skepe.


Data uchwalenia: 2011-12-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-08

Zobacz treść planu (PDF)