Powiat świecki

Uchwała nr XXXII/743/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – Plac Wolności” w Bydgoszczy

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV/181/2020 Rady Gminy Lniano z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Błądzim

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV/180/2020 Rady Gminy Lniano z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Jakubowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV/178/2020 Rady Gminy Lniano z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Lniano

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV/179/2020 Rady Gminy Lniano z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Lniano

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXI/715/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bocianowo-Artyleryjska” w Bydgoszczy

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/183/20 Rady Gminy Dragacz z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Dolna Grupa – I, gmina Dragacz

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 91/2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVI/174/2020 Rady Gminy Zbiczno z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zbiczno, gmina Zbiczno

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXX/694/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Czersko Polskie – Hutnicza II" w Bydgoszczy

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXX/695/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kapuściska – Wojska Polskiego" w Bydgoszczy

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/134/20 Rady Gminy Bukowiec z dnia 26 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Poledno, gmina Bukowiec

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 180/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 11/6, nr 21/9, nr 21/10, nr 21/11, nr 21/12, nr 21/13, nr 21/15, nr 33/5 i nr 77/2 położonych we wsi Dziki, gmina Świecie.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/215/20 Rady Gminy Pruszcz z dnia 24 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Kościelnej w miejscowości Pruszcz

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIX/657/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście - Obrońców Bydgoszczy - Marcinkowskiego" w Bydgoszczy

Zobacz treść planu (PDF).

Wyrok nr II SA/Bd 578/20 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 września 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XIII/113/2019 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2019 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zobacz treść planu (PDF).

Wyrok nr II SA/Bd 1175/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XLIII/1333/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 października 2001 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XV/112/20 Rady Gminy Osie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 192/3, 193/1, 193/2, 194/2, 194/3, 194/4, 195/1, 195/2, 196/1, 196/2, 197/3 położonych w m. Osie, obręb ewidencyjny Osie, gm. Osie.

Zobacz treść planu (PDF).

Wyrok nr II SA/Bd 496/20 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XVI/97/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 listopada 2019 r. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zobacz treść planu (PDF).

Wyrok nr II SA/Bd 586/20 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr IV/33/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 marca 2019 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Brzozowo (Br-4)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 171/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony przy drodze powiatowej nr 1260C we wsi Kozłowo, gmina Świecie.

Zobacz treść planu (PDF).