Powiat wąbrzeski

mpzpUchwała nr XV/84/2011 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąbrzeźno w jednostce strukturalnej Wałycz - działki nr 1/19, 1/31, 1/32, 3/1, 3/2, 3/6, 3/7, 3/10, 3/11, 3/12, 3/13, 4/3, 4/8, 4/9, 4/10, 4/13, 4/14, 4/15, 4/16, 4/17, 4/18, 4/19, 4/20, 4/21, 4/22.


Data uchwalenia: 2011-11-14
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-08

Zobacz treść planu (PDF).


Akt.pdf
Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr XXXIV/247/13 RADY MIASTA WĄBRZEŹNO z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Wolności w Wąbrzeźnie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXIV/246/13 RADY MIASTA WĄBRZEŹNO z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy Jeziorze Zamkowym („Góra Zamkowa”) oraz obszaru przy ul. Łabędziej w Wąbrzeźnie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr 66/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 lipca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 25/13 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka obejmującego część terenu w miejscowości Niedźwiedź oraz Wielkie Pułkowo


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-24

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 25/13 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka obejmującego część terenu w miejscowości Niedźwiedź oraz Wielkie Pułkowo


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIII/168/12 RADY MIASTA WĄBRZEŹNO z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźno dla obszarów położonych przy ulicach: Przejazdowej, Mikołaja z Ryńska, Jeziornej, Poniatowskiego, Królowej Jadwigi, Żeromskiego w Wąbrzeźnie


Data uchwalenia: 2012-09-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-16

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr 32/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 26 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka obejmującego część terenu miejscowości Niedźwiedź.


Data uchwalenia: 2012-09-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-12

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXIII/167/12 GMINY MIASTO WĄBRZEŹNO z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźno dla obszarów położonych przy ulicach: Działkowej i Przejazdowej w Wąbrzeźnie.


Data uchwalenia: 2012-09-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-09

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr 27/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka obejmującego część terenu w miejscowości Dębowa Łąka.


Data uchwalenia: 2012-08-10
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-28

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr 23/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka obejmującego część terenu w miejscowości Dębowa Łąka.


Data uchwalenia: 2012-07-13
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-23

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr 24/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka obejmującego część terenu w miejscowości Kurkocin i Wielkie Pułkowo.


Data uchwalenia: 2012-07-13
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-23

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 22/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka obejmującego część terenu w miejscowości Dębowa Łąka i Łobdowo.


Data uchwalenia: 2012-07-13
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-07

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr 21/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka obejmującego część terenu w miejscowości Dębowa Łąka.


Data uchwalenia: 2012-07-13
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-07

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXIII/95/12 Rady Gminy w Książkach z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Brudzawki.


Data uchwalenia: 2012-07-13
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-19

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr 10/12 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowa Łąka obejmującego część terenu w miejscowości Dębowa Łąka.


Data uchwalenia: 2012-04-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-16

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XV/86/2011 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąbrzeźno w jednostce strukturalnej Wałycz - działki nr 114/1, 114/2, 115, 116/10, 116/11, 116/12.


Data uchwalenia: 2011-11-14
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-08

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr XV/85/2011 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąbrzeźno dla części terenu wsi Wałycz obejmującego działki nr 1/36, 54/6, 1/22, 1/23, 1/24, 8/5, 7, 51, 57.


Data uchwalenia: 2011-11-14
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-08

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr XV/84/2011 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąbrzeźno w jednostce strukturalnej Wałycz - działki nr 1/19, 1/31, 1/32, 3/1, 3/2, 3/6, 3/7, 3/10, 3/11, 3/12, 3/13, 4/3, 4/8, 4/9, 4/10, 4/13, 4/14, 4/15, 4/16, 4/17, 4/18, 4/19, 4/20, 4/21, 4/22.


Data uchwalenia: 2011-11-14
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-08

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr XIII/78/11 RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźno dla obszaru położonego przy ul. Grudziądzkiej w Wąbrzeźnie.


Data uchwalenia: 2011-10-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-11-14

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.JPG

mpzpUchwała nr VIII/36/11 RADY MIEJSKIEJ W WĄBRZEŹNIE z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźno dla obszarów położonych przy ul. Przejazdowej i Targowej w Wąbrzeźnie.


Data uchwalenia: 2011-04-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-28

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg