Powiat toruński

mpzpUchwała nr XXXVIII/274/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w części wschodniej i w części zachodniej miejscowości Toporzysko, gmina Zławieś Wielka


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-29

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLI/198/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenu w rejonie ulicy Zakątek w Cierpicach.


Data uchwalenia: 2014-06-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-15

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLI/197/2014 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka dla terenu przy ulicy Topolowej w Małej Nieszawce (dz. nr 62/4).


Data uchwalenia: 2014-06-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-15

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LI/388/14 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości Zalesie.


Data uchwalenia: 2014-06-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXII/237/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północno-wschodniej i centralnej części miejscowości Cegielnik, gmina Zławieś Wielka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-17

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXII/236/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północno-zachodniej części miejscowości Górsk – Gmina Zławieś Wielka


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-17

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr 83/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 października 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XL/451/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 września 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Grębocin.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-11

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XL/451/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Grębocin.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-11

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIX/211/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu położonego pomiędzy ul. Turystyczną i Słoneczną.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-03

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XL/314/13 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości Mirakowo (kolonia Grodno).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-05

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXVII/297/13 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości Kuczwały.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr 70/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 4. ust. 1 pkt 12 uchwały Nr XXVII/188/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dla miejscowości Czarne Błoto (dz. 16/1).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-14

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr 69/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności przepisu § 3 ust. 1 pkt 5 oraz § 3 ust. 1 pkt 12 uchwały nr XXVII/187/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dla miejscowości Cegielnik.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-14

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVII/188/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dla miejscowości Czarne Błoto (dz. 16/1).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-14

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXVII/187/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka dla miejscowości Cegielnik.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-14

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XXXIX/420/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-02

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXVI/289/13 Rady Gminy Chełmża z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości Zelgno.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-17

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXV/277/13 Rady Gminy Chełmża z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości Mirakowo (kolonia Morczyny).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-03

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXIII/164/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w południowej i centralnej części miejscowości Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-02

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf
Zalacznik6.pdf

mpzpUchwała nr XXIII/163/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w części północno-zachodniej i w części wschodniej miejscowości Zławieś Mała, gmina Zławieś Wielka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-02

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf