Powiat nakielski

Uchwała nr XXVIII/58/2020 Rady Gminy Sadki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowo-wschodniej części wsi Sadki

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/50/2020 Rady Gminy Sadki z dnia 24 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sadki, gmina Sadki – rejon ulicy Przemysłowej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/507/2020 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Sądowej w Nakle nad Notecią

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/163/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 47/6, 47/8, 301/2, 51/1, 51/2 i 50/7 w Szubinie-Wsi, gmina Szubin.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/149/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miasta Szubina, gmina Szubin.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/150/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części wsi Wrzosy, gmina Szubin.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/151/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Zalesie i Szaradowo.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/152/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu między ul. Sienkiewicza, a ul. Wiejską w Szubinie, gm. Szubin.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/434/2020 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego po zachodniej stronie ul. Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/435/2020 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części miejscowości Paterek, gmina Nakło nad Notecią

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnej części wsi Żurawia, gmina Kcynia

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XI/286/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Szubińskiej w Paterku

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XI/285/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Leśnej i Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XI/284/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części miejscowości Polichno, gmina Nakło nad Notecią

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IX/25/2019 Rady Gminy Sadki z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 682 położonej w Sadkach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek nr 470/6 i części działki 470/9, części działki 603/1, 518/3, 623, 839, części działki nr 838 oraz działek nr 610 i 612 w Mieście Kcynia” uchwalonego Uchwałą XXXIII/364/2002 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 czerwca 2002 r.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Malice, gmina Kcynia

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kcynia

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Iwno, gmina Kcynia

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LIV/1073/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uwzględnienia skargi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na uchwałę nr XXXIX/770/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu wsi Trzeciewnica, gmina Nakło nad Notecią.

Zobacz treść planu (PDF).