Powiat żniński

mpzpUchwała nr XXIX/386/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Żnina – etap 1


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-27

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVI/356/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznej części Żnina położonej po wschodniej stronie rzeki Gąsawki dla terenu działek nr: 1026/33, 1026/34, 1026/35, 1026/62


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-05

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVI/355/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dochanowo, Brzyskorzystew, Sobiejuchy, Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, Słębowo, Jaroszewo, Żnin-Wieś dla części terenu działki nr 35/5 położonej w Żninie - Wsi


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-05

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVI/353/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Żnina


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-05

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIV/302/2013 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 1 marca 2013r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żnin Góra”.


Data uchwalenia: 2013-03-1
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-20

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVIII/227/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie części działki nr 206 oraz działek nr: 42/30, 44/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Wapienno i działek nr: 123/1, 124, 127/6, 127/12 położonych w obrębie ewidencyjnym Sadłogoszcz, gmina Barcin.


Data uchwalenia: 2013-02-22
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-01

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXIV/182/2012 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Barcin dla działki nr 26/1 obręb Knieja.


Data uchwalenia: 2012-10-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-08

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XV/141/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działek nr 904/24 i 903 oraz działki nr 904/1 w miejscowości Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn.


Data uchwalenia: 2012-06-6
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-26

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XV/140/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 886/1 i 909 oraz działek nr 888/1, 910, 914/2, 914/3 w miejscowości Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn.


Data uchwalenia: 2012-06-6
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-26

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XVII/159/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części miasta Żnina.


Data uchwalenia: 2012-03-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-25

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XIII/110/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Żnina.


Data uchwalenia: 2011-11-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-19

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 12 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w sołectwie Gąsawa, gmina Gąsawa.


Data uchwalenia: 2011-10-12
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-11-04

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr VII/45/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 128/1 w miejscowości Kania, gmina Barcin.


Data uchwalenia: 2011-03-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-22

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr: 8, 9, 33 w miejscowości Barcin, gmina Barcin.


Data uchwalenia: 2011-03-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-22

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr VII/35/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Uścikowo i Ustaszewo.


Data uchwalenia: 2011-03-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-22

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.png

mpzpUchwała nr VI/32/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dochanowo, Brzyskorzystew, Sobiejuchy, Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, Słębowo, Jaroszewo, Żnin-Wieś.


Data uchwalenia: 2011-02-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-17

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr VI/36/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 96/2, 98/2, 100/2, 101, 102, 106, 107, 109/2 w miejscowości Pturek, gmina Barcin.


Data uchwalenia: 2011-02-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-14

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr VI/35/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 102/1 i 102/2 w miejscowości Kania, gmina Barcin.


Data uchwalenia: 2011-02-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-14

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 39/2 i 47/2, obręb Kania, gmina Barcin.


Data uchwalenia: 2011-02-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-07

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr VI/32/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 22/7, 22/13, 22/15 w miejscowości Barcin Wieś, gmina Barcin.


Data uchwalenia: 2011-02-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-07

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc