Powiat żniński

Uchwała nr XXIV/173/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogowo dla obszaru położonego w rejonie ul. Bydgoskiej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV/171/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niedźwiady dla obszaru położonego w rejonie Jeziora Kołdrąbskiego oraz wsi Recz dla obszaru położonego w rejonie Jeziora Niedźwiady

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV/172/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skórki i Szkółki dla obszaru położonego w rejonie rzeki Wełny i Jeziora Tonowskiego

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/105/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wierzchowiska i Rumunki Likieckie.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/54/2015 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Bożacin, gmina Rogowo

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXXVI/ 221 /09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę rekreacji indywidualnej, urządzenia turystyczne i usługi sportu przy ulicy Topolowej w Rogowie.


Data uchwalenia: 2009-12-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-03-16

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.JPG

mpzpUchwała nr XXXVI/ 219 /09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługową w rejonie ulic Leśnej i Ogrodowej w Rogowie.


Data uchwalenia: 2009-12-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-03-16

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.JPG

mpzpUchwała nr XXXVI / 220 /09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową przy ulicy Kolejowej w Rogowie.


Data uchwalenia: 2009-12-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-03-16

Zobacz treść planu (PDF)

Rysunek planu.JPG

mpzpUchwała nr XXVI/154/08 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności usługowej w miejscowościach: Rogowo, Izdebno i Grochowiska Księże i zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Izdebno.


Data uchwalenia: 2008-12-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-02-24

Zobacz treść planu (PDF)