Powiat tucholski

mpzpUchwała nr XLII/220/2013 Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod usługi sportu działki nr 406 we wsi Klonowo gm. Lubiewo


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-06

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXV/251/13 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wielkie Budziska 1 w miejscowości Wielkie Budziska gm. Cekcyn


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXIV/288/13 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 20 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudzki Most II obejmującego część obrębu ewidencyjnego Tuchola


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-25

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXII/126/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 września 2012r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru w Brzozowych Błotach, Kręgu, Lińsku, Łobodzie, Okoninach Nadjeziornych i Śliwicach, gmina Śliwice.


Data uchwalenia: 2012-09-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-10

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XIX/111/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Lińsku, gmina Śliwice.


Data uchwalenia: 2012-06-21
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-06

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XIX/110/12 Rady Gminy Śliwice z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 772 w Śliwicach.


Data uchwalenia: 2012-06-21
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-06

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr IX/62 /11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudzki Most II obejmujący część obrębu ewidencyjnego Tuchola.


Data uchwalenia: 2011-07-1
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-24

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową, usługową i zieleń w rejonie ulicy Kopernika w Tucholi.


Data uchwalenia: 2011-01-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-07

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr IV/22/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu oczyszczalni ścieków w Tucholi.


Data uchwalenia: 2011-01-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-26

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu powierzchniowej eksploatacji kruszywa i komunikacji działek nr 1649/2, nr 1649/3, nr 1651/13, nr 1651/14 i nr 1651/15 przy ulicy Plaskosz w Tucholi.


Data uchwalenia: 2011-01-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-06

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLIV/410/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rekreacji indywidualnej, usług turystycznych i zieleni działek nr 961, nr 962 i nr 976 w miejscowości Borki obręb geodezyjny Raciąż gm. Tuchola.


Data uchwalenia: 2010-03-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-27

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XLIV/409/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ciągu pieszo – rowerowego i zieleni części działek nr 112/13, nr 112/14 i nr 113 we wsi Klocek obręb geodezyjny Klocek gm. Tuchola.


Data uchwalenia: 2010-03-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-21

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XLIV/408/10 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkalno - usługową działek nr 1042/3, nr 1042/4, nr 1042/14 i nr 1108 we wsi Nadolna Karczma obręb geodezyjny Raciąż gm. Tuchola.


Data uchwalenia: 2010-03-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-20

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XXXIX/350/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 3660, 3661, 3662, 3663, 3664 w Tucholi przy ul. Usługowej.


Data uchwalenia: 2009-10-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-12-24

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XXXIX/347/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tucholi - ul. Podmiejska.


Data uchwalenia: 2009-10-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-12-24

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XXXIX/348/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 147/2, 149, 148/3, 148/4, 148/5 w Tucholi przy ul. Chojnickiej.


Data uchwalenia: 2009-10-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-12-23

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XXXIX/349/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 869/1 i 876/9 w Tucholi przy ul. Mickiewicza.


Data uchwalenia: 2009-10-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-12-23

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XXXV/316/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 29 maja 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkalno-usługową i produkcyjną działki nr 162 we wsi Bladowo gm. Tuchola.


Data uchwalenia: 2009-05-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-08-27

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XXIX/240/08 Rady Miasta I Gminy Tuchola z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów we wsiach Bladowo i Raciąż gm. Tuchola.


Data uchwalenia: 2008-11-21
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-02-24

Zobacz treść planu (PDF)