Powiat bydgoski

mpzpUchwała nr XXXV/333/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dobromierz Dolny”


Data uchwalenia: 2014-02-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-27

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/332/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chmielnikach i Nowej Wsi Wielkiej


Data uchwalenia: 2014-02-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-27

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIV/327/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylarnia VI”, obejmującego obszar części wsi Kobylarnia, gmina Nowa Wieś Wielka.


Data uchwalenia: 2014-02-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-27

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr RGK.0007.10.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Bukowej w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-11

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr 11/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 lutego 2014r. stwierdzające nieważność § 17 pkt 4 uchwały nr XXXIV.304.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czarże.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-11

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XV/195/2012 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dobrcz dotyczącego części wsi Strzelce Dolne.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-22

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXIV.304.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czarże.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-14

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr RGK.0007.150.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Łochowskiej w miejscowości Białe Błota.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-31

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr RGK.0007.137.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Porzeczkowej i Jasinieckiej w miejscowości Kruszyn Krajeński gmina Białe Błota.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-09

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1..pdf

mpzpUchwała nr RGK.0007.136.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Łochowskiej w miejscowości Białe Błota.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-09

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1..pdf

mpzpUchwała nr RGK.0007.135.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Pocztowej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-09

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1..pdf

mpzpUchwała nr RGK.0007.134.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Berberysowej w miejscowości Białe Błota.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-09

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1..pdf

mpzpUchwała nr XXXII.281.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbrowa Centrum 1” gm. Dąbrowa Chełmińska.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-29

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXI.277.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowy Dwór.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-06

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XL/376/13 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tuszyny - Makrum” dla terenów położonych w mieście Koronowie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr RGK.0007.86.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulicy Św. Rafała Kalinowskiego w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-06

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XIX/268/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Dobrcz dotyczącego wsi Kotomierz i Zalesie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XVIII/246/2013 Rady Gminy Dobrcz z dnia 14 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Dobrcz dotyczącego wsi Magdalenka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-21

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXVI/237/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylarnia V”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-08

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXV/232/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzoza Centrum”.


Data uchwalenia: 2013-03-7
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-26

Zobacz treść planu (PDF).