Województwo wielkopolskie

Uchwała nr XVII/122/2019 Rady Gminy Chodzież z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chodzież w obrębie ewidencyjnym Konstantynowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII/96/2019 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym gruntów 138 i części działki o numerze ewidencyjnym gruntów 512/2 położonych w obrębie Jabłonna gmina Rakoniewice.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII/95/2019 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 263, 264 i część działki nr 35 położonych w miejscowości Stodolsko

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/122/19 Rady Gminy Lubasz z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Biwakowej w Lubaszu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/119/19 Rady Gminy Powidz z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Ługi

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/118/19 Rady Gminy Powidz z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Powidz

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XI/124/2019 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr IV/50/2019 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Strzałkowo w rejonie drogi krajowej nr 92 i linii kolejowej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr X/115/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bierzglinku w rejonie ulic Klonowej i Lipowej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/157/2019 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bartodzieje w rejonie Osiedla kpt. M. Bartscha".

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XV/149/2019 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krotoszyn w rejonie ulicy Dożynkowej, Prostej, Piaskowej i Gorzupskiej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII/163/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Złotnikach na terenie działek o numerach ewidencyjnych 276/10 i 276/11

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/152/2019 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Nowa Wieś – etap II

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XI/152/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Brzeziu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XV/83/2019 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 936, 935/30, 935/29, 946, 945, 941/17, 942/15, 943/29, 944/35, obręb Lwówek, gmina Lwówek

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/127/2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kąpielowej i ul. Pogodnej w Ostrzeszowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/126/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wieluńskiej w Ostrzeszowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/262/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kmiecej i Torowej”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/261/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Poligonowa”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/260/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie skrzyżowania ulic Dobrzecka – Podmiejska – II”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/259/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy mieszkaniowej nad rzeką Swędrnią

Zobacz treść planu (PDF).