Województwo wielkopolskie

Uchwała nr XXVII / 369 / 2020 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Biernatki, Dębiec i Prusinowo – etap I

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIX/218/2020 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Topolowej i Młyńskiej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII/360/20 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Oborniki – Rudki, gmina Oborniki.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII/361/20 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Nowołoskoniec, gmina Oborniki.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/226/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Liszkowo dla działki nr 43/1

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/201/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek 14/9, 17/3, 17/4, 17/5 obręb Małachowo Wierzbiczany i 2081, 2088/2 obręb Witkowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/202/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/169/97 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 kwietnia 1997 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 545/2 w Witkowie, przy ulicy Wrzesińskiej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/236/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Al. Wojska Polskiego w Ostrzeszowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIII/159/20 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sroczynie - działki nr ewid. 15/4, 21/1, 17 i 18

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/237/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie: Al. Wolności, Al. Wojska Polskiego, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Ignacego Daszyńskiego, pl. Borek i ul. Piastowskiej w Ostrzeszowie”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/238/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego w Ostrzeszowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/239/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zamkowej w Ostrzeszowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/240/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wierzbowej w Ostrzeszowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/241/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zielonej w Ostrzeszowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII/194/2020 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w zachodniej części obrębu Nowa Wieś.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXX/267/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Gorzyń (część strefy przemysłowej).

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/244/2020 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 1810 w Zbąszyniu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII/170/20 Rady Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranych terenów w obrębie Obrzębin część A

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/156/2020 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikstatu dla obszaru działek o numerach ewidencyjnych: 1125, 1126, 1123/1

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIII/205/20 Rady Gminy Lubasz z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Poznańskiej i Polnej we wsi Dębe – etap I

Zobacz treść planu (PDF).