Powiat Leszno

mpzpUchwała nr XXXIII/485/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. E. Estkowskiego, Kameruńskiej, al. 21 Października, Kąkolewskiej i Al. Konstytucji 3 Maja w Lesznie


Data uchwalenia: 2013-12-19
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-03

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIII/486/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Poznańskiej, Wilkowickiej i torów kolejowych w Lesznie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-12

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.16.2014.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 stycznia 2014r. orzekające nieważność uchwały Nr XXXIII/486/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Poznańskiej, Wilkowickiej i torów kolejowych w Lesznie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-29

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXI/352/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szybowników w Lesznie.


Data uchwalenia: 2012-11-9
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-19

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXI/353/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Cypriana Kamila Norwida w Lesznie


Data uchwalenia: 2012-11-9
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-19

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg