Powiat wrzesiński

Uchwała nr XXIII/159/20 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sroczynie - działki nr ewid. 15/4, 21/1, 17 i 18

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/190/2020 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce – dz. nr ewid. 105/15

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/189/20 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Orzechowie, w rejonie ulic: Topolowej i Miłosławskiej, gmina Miłosław – Etap A, ul. Topolowa

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII/131/2020 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin, Gulczewo.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII/102/19 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Pyzdry

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr X/115/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bierzglinku w rejonie ulic Klonowej i Lipowej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/108/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Miłosławiu, w rejonie ulicy Łąkowej, gmina Miłosław

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/85/2019 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Starczanowie – tereny położone na południe od drogi krajowej nr 92

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VI/58/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gutowie Małym – dz. nr ewid. 57/4, 57/6, 57/7, 57/8.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IX/79/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Orzechowie, w rejonie ulic: Topolowej i Miłosławskiej, gmina Miłosław – Etap B, ul. Miłosławska

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr V/30/19 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy produkcyjno-usługowej w Łagiewnikach Kościelnych, obejmującego dz. nr 207/1 i część dz. nr 208/1

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IV/22/2019 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nekli – dz. nr 27

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IV/21/2019 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Starczanowie – działka nr 202

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr V/30/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Orzechowie w rejonie ulicy Miłosławskiej, gmina Miłosław

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/27/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Pyzdry

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLII/325/2018 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Sokolniki – część zachodnia

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIII/297/18 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w obrębie geodezyjnym Lisewo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIV/230/18 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Rybnie Wielkim, działki nr ewid. 116, 117/2 oraz część działki nr 115

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXI/407/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 69/9, położonej w Obłaczkowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIV/262/2018 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno – usługowych w Nekli

Zobacz treść planu (PDF).