Powiat kościański

Uchwała nr XIX/215/20 Rady Gminy Kościan z dnia 30 września 2020 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowe Oborzyska.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/205/20 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy drogą wojewódzką i stadionem w Głuchowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/206/20 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 143/8, 143/9, 143/10, 143/6, 249/4, 141/1 oraz części działki nr 139/1 w Piotrkowicach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV/188/20 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 327/10 i 70/2 w Borowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/177/2020 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XI/100/11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów lokalizacji siłowni wiatrowych - gmina Śmigiel, obszar "SPŁAWIE"

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/178/2020 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/99/11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów lokalizacji siłowni wiatrowych - gmina Śmigiel, obszar "Żegrówko - Morownica"

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII/116/19 Rady Gminy Kościan z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowy Dębiec.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII/115/19 Rady Gminy Kościan z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Kiełczewo.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/116/19 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 80/1, 80/2, a także części działki o nr ewid. 80/3, obręb Głuchowo.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IV/33/2019 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacyjnej w miejscowości Żelazno

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/69/18 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zabudowy techniczno – produkcyjno – usługowej w obrębie wsi Nietążkowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/68/18 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Śmigiel w obrębie miasta Śmigiel dla działek o nr geod. 904/19 i 904/32 położonych w Śmiglu przy ul. Leszczyńskiej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVI/453/18 Rady Gminy Kościan z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej (tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług) w obrębie wsi Kiełczewo.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLIV/333/18 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji i wydobycia kopalin wraz z infrastrukturą techniczną w obrębie wsi Przysieka Polska

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LIV/417/18 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie miejscowości Sierniki i Bieczyny

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIII/414/17 Rady Gminy Kościan z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno - produkcyjnej (tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług) w obrębie wsi Widziszewo.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIII/413/17 Rady Gminy Kościan z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Racot, Gmina Kościan.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr L/381/17 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie miejscowości Piotrkowice i Piechanin

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr L/380/17 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie miejscowości Piechanin

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLVII/355/17 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obwodnicy Miasta Czempinia.

Zobacz treść planu (PDF).