Powiat średzki

Uchwała nr XXII/351/2020 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Zaniemyskiej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/352/2020 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ul. Zaniemyskiej (II)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/330/2020 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Kijewo i w mieście Środa Wielkopolska pomiędzy drogą krajową nr 11 i ulicą Podmiejską

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/331/2020 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsiach Pławce i Zdziechowice, gmina Środa Wielkopolska

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/163/2020 Rady Gminy Krzykosy z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w zakresie eksploatacji kruszywa oraz działalności gospodarczej - część B .

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/317/2020 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Zdziechowice, gmina Środa Wielkopolska

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/316/2020 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Środzie Wielkopolskiej pomiędzy ul. Strzelecką i ul. Za Strzelnicą

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/147/2020 Rady Gminy Krzykosy z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w zakresie eksploatacji kruszywa oraz działalności gospodarczej - część A

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII/221/2019 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Topolskiej - południe

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IV/43/2019 Rady Gminy Krzykosy z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Murzynowo Leśne, gmina Krzykosy

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LXX/1144/2018 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Fabrycznej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LI/311/2018 Rady Gminy Krzykosy z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Garby, gmina Krzykosy

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LXIX/1130/2018 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 25 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Wincentego Witosa.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLIX/304/2018 Rady Gminy Krzykosy z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, obejmująca działkę nr 12 w Pięczkowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LXV/1040/2018 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Środzie Wielkopolskiej przy Jeziorze Średzkim - wschód

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLII/291/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w obrębie geodezyjnym Zwola, gmina Zaniemyśl

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLII/290/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w obrębie geodezyjnym Lubonieczek, gmina Zaniemyśl

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LI/849/2017 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ul. Doktora Kapuścińskiego

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LI/850/2017 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczenia pasa technologicznego dla linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Środa Wielkopolska - Kromolice, przez grunty miejscowości Januszewo, gmina Środa Wielkopolska.

Zobacz treść planu (PDF).