Powiat poznański

Uchwała nr XXVII / 369 / 2020 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Biernatki, Dębiec i Prusinowo – etap I

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXI/288/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Głuchowo w rejonie ul. Komornickiej.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXI/289/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulic: Zielarska i Szczypiorkowa.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII/301/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – fragment obszaru pomiędzy ulicami Szkółkarską i Stefana Stefańskiego

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII/302/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotniki – Północny Zachód

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV/211/2020 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ul. Dobieżyńską i ul. Jana Pawła II oraz parkiem miejskim w Buku

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV/318/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Gołuski, na południe od autostrady A2 – etap I.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/275/2020 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej w rejonie ulic: Kazimierza Odnowiciela, Władysława Jagiełły, Zielonej, Tysiąclecia

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/274/2020 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Polnej i ul. Poznańskiej w Pobiedziskach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/197/2020 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy zakładu produkcyjnego na działkach o nr ewid. 238/1, 237, 238/5, 238/3 zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Krąplewo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIII/175/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki zlokalizowane w obrębie Krzyżowniki oraz w obrębie Kleszczewo w zakresie części tekstowej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 206/20/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11 – w dwóch etapach I i II – ETAP II.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXI/505/2020 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Leśnej i ul. Edmundowskiej w Jankowicach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIII/302/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Palędzie, w rejonie ul. Leśnej, Jarzębinowej, Sumakowej i Bzowej, gmina Dopiewo.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIII/303/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Palędzie i Dąbrówka w rejonie ul. Nowej i linii kolejowej.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 253/XXVII/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 22 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Owińska – rejon ulicy Poprzecznej i Kolejowej”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 254/XXVII/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 22 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzaskowo – część północna”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 255/XXVII/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 22 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Czerwonak – rejon ulicy Błękitnej” – część A

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 256/XXVII/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 22 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Promnice – rejon ulicy Topolowej, Zalesie i Wojska Polskiego”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 259/XXVII/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 22 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolechówko - rejon ulicy Platanowej”

Zobacz treść planu (PDF).