Gmina Pobiedziska

Uchwała nr XXVIII/275/2020 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej w rejonie ulic: Kazimierza Odnowiciela, Władysława Jagiełły, Zielonej, Tysiąclecia

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/274/2020 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Polnej i ul. Poznańskiej w Pobiedziskach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/252/2020 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pomiędzy ul. Poznańską i ul. Kaczyńską w Pobiedziskach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIX/185/2020 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych dla dz. 285/1, 288 i 134 w Latalicach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIX/186/2020 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Węglewo, gmina Pobiedziska

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII/136/2019 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 26 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Głównej, Fabrycznej i Skrytej w Pobiedziskach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII/127/2019 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kolejowej i ul. Krętej w Pobiedziskach - Letnisku

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII/126/2019 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów strefy zurbanizowanej w Bednarach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IX/107/2019 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego układu komunikacyjnego w Jerzykowie, Biskupicach i Bugaju.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IX/108/2019 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obrębu Bugaj, gmina Pobiedziska - część I

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VI/69/2019 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Gołuniu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VI/73/2019 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Spojonej, Jesiennej, Osiedlowej i Okrężnej w Jerzykowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VI/71/2019 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług i infrastruktury technicznej dla dz. nr ewid. 88/3 i 88/5 obręb Główna, gmina Pobiedziska

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VI/70/2019 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych Gminy Pobiedziska dla dz. nr 36/3 w Pruszewcu i dz. nr 27/16, 27/21 w Jankowie, gmina Pobiedziska

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VI/68/2019 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części obrębu Bugaj, gmina Pobiedziska – część II

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LXI/558/2018 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr ewid. 18/29 ark. 30 w Pobiedziskach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LXI/557/2018 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Jerzykowo, gmina Pobiedziska – dz. nr 247/2, 248 i 140/1

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LX/553/2018 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zieleni i lasów gminy Pobiedziska – część II

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LX/552/2018 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zieleni i lasów gminy Pobiedziska – część I

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LX/551/2018 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego między jeziorami w Pobiedziskach

Zobacz treść planu (PDF).