Powiat leszczyński

Uchwała nr XXIX/218/2020 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Topolowej i Młyńskiej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII/194/2020 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w zachodniej części obrębu Nowa Wieś.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII/236/2020 Rady Gminy Święciechowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Święciechowa

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/161/2020 Rady Gminy W Wijiewie z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Zaborówiec

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIX/677/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jeżyce – Północ” - część E w Poznaniu.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIX/678/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Mieleszyńskiej” w Poznaniu.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIX/676/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jeżyce – Północ” – część F w Poznaniu.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/221/2020 Rady Gminy Święciechowa z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lasocice, gmina Święciechowa

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/222/2020 Rady Gminy Święciechowa z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki numer ewidencyjny gruntu 204 w obrębie Święciechowa w granicach określonych na załączniku graficznym.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVIII/665/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic Hetmańskiej i Góreckiej” w Poznaniu.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVIII/664/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Morasko – Radojewo – Umultowo” Radojewo Zachód część B w Poznaniu.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII/209/2020 Rady Gminy Lipno z dnia 21 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipno, dla obszaru położonego w miejscowości Gronówko

Zobacz treść planu (PDF).

Wyrok nr IV SA/Po 354/20 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 29 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul B. Chrobrego i ul. Sobieskiego w Gnieźnie

Zobacz treść planu (PDF).

Wyrok nr IV SA/Po 425/20 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 25 września 2020 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki

Zobacz treść planu (PDF).

Wyrok nr IV SA/Po 373/20 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 17 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Ogrodowej i Gajowej w miejscowości Dąbrówka Leśna, gmina Oborniki

Zobacz treść planu (PDF).

Wyrok nr IV SA/Po 437/20 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 17 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Poznańskiej, Jasnej, Tęczowej i Jakubowskiej w Pniewach

Zobacz treść planu (PDF).

Wyrok nr IV SA/Po 323/20 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 9 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Za autostradą”.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIV/592/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 8 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Polan” w Poznaniu.

Zobacz treść planu (PDF).

Wyrok nr IV SA/Po 322/20 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rostworowo i Rokietnica dla osiedla „Zielony Lasek”

Zobacz treść planu (PDF).

Wyrok nr IV SA/Po 1099/19 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miata Czarnkowa w pasie Doliny Noteci i ul. Wieleńskiej na terenach 1P, 2P, KDW, 1KDG, TZ

Zobacz treść planu (PDF).