Uchwała nr XXIX/218/2020 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Topolowej i Młyńskiej

Zobacz treść planu (PDF).