Powiat chodzieski

Uchwała nr XVII/179/2020 Rady Gminy Budzyń z dnia 14 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Łucjanowo w Budzyniu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/180/2020 Rady Gminy Budzyń z dnia 14 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Wągrowieckiej i Olszynkowej w Budzyniu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/181/2020 Rady Gminy Budzyń z dnia 14 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Dworcowej, Przemysłowej i Strażackiej w Budzyniu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/142/2020 Rady Gminy Chodzież z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież w obrębie wsi Stróżewo, na obszarze działki o numerze ewidencyjnym 48/1

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/127/2020 Rady Gminy Chodzież z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież w obrębie wsi Stróżewo, na obszarze działki o numerze ewidencyjnym 107/1

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/122/2019 Rady Gminy Chodzież z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chodzież w obrębie ewidencyjnym Konstantynowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XV/106/2019 Rady Gminy Chodzież z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież w obrębie wsi Rataje, w rejonie Parku Krajobrazowego

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 197 Rady Miasta Konina z dnia 18 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Glinka, Kurów.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VI/65/2019 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń w rejonie ulic: Rogozińskiej i Gimnazjalnej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IV/43/2019 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Młynary (część północno-wschodnia)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 37 Rady Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych obszarów.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 36 Rady Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Łężyn (etap 1).

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 806 Rady Miasta Konina z dnia 31 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Konina dla przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice – Pątnów.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLIX/547/2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin, w rejonie ul. Poznańskiej i Kazimierza Jankowskiego (teren budownictwa mieszkaniowego)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXLVIII/387/2018 Rady Gminy Chodzież z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież w obrębie wsi Zacharzyn dla terenu działki o numerze ewidencyjnym 496

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XL/331/2018 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Przemysłowej w Budzyniu.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XL/330/2018 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Dworcowej w Budzyniu.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLVII/381/2018 Rady Gminy Chodzież z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież w obrębie wsi Rataje

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 745 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina, rejon ulic: Adama Mickiewicza – Obrońców Westerplatte

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLVI/514/2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin - działki nr ewid. 898/1 i 898/2, obręb geodezyjny Margonin

Zobacz treść planu (PDF).