Powiat kaliski

Uchwała nr XIX/136/2020 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Wyrów”.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIX/134/2020 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Petryki”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VI/49/2019 Rady Gminy Żelazków z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 294/1 i nr 294/2 oraz części działek nr 297/17, 297/30 i 298 obręb Kokanin, gmina Żelazków – część A

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Żelazków z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dębe, gm. Żelazków

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIX/279/2017 Rady Gminy Żelazków z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 159/2, 159/6, 160/8, 160/5 oraz części działek nr 160/10, 165/2 obręb Kokanin, gmina Żelazków.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVI/198/2017 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy usługowej w miejscowości Szczytniki"

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/122/2016 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu południowej części wsi Zbiersk Cukrownia”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII/123/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 135, obręb Florentyna, gmina Żelazków

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/82/2016 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu południowej części wsi Zbiersk Cukrownia”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IX/80/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 września 2015r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 135, obręb Florentyna, gmina Żelazków

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VI/43/2015 Rady Gminy Blizanów z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołów elektrowni wiatrowych w gminie Blizanów.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr V/34/2015 Rady Gminy Blizanów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 157/15 w Pruszkowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych na terenie gminy Stawiszyn

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy Żelazków z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 31/3, 31/5, 31/6, 31/7, 31/8, 31/9 i 31/10 we wsi Dębe gmina Żelazków

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLIV/262/2014 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych na terenie gminy Stawiszyn

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LIV/287/14 Rady Gminy Żelazków z dnia 5 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Wojciechówka Gmina Żelazków, obejmującego działkę o nr ewid. 55/5

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 299/XXXII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jamnice"

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.2.42.2013.18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 września 2013r. wskazujące że uchwała Nr XL/214/13 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Wojciechówka Gmina Żelazków, obejmującego działki o nr ewid. 58/10 i 58/11 - podjęta została z nieistotnym naruszeniem prawa


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-01

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XL/214/13 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Wojciechówka Gmina Żelazków, obejmującego działki o nr ewid. 58/10 i 58/11.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-01

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.388.2013.18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 sierpnia 2013r. orzekające nieważność § 15 ust. 3 pkt 1 Uchwały Nr XXXVI/187/13 Rady Gminy Żelazków z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żelazków w m. Biernatki obręb geodezyjny Florentyna dz. nr 31/6


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-06

Zobacz treść planu (PDF).