Powiat grodziski

Uchwała nr XX/152/2020 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego wzdłuż ulicy Nowotomyskiej w Rakoniewicach, obejmującego część obrębu geodezyjnego Rakoniewice Wieś

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/153/2020 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Dębowej, Cmentarnej i Wielichowskiej w Rakoniewicach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIX/144/2020 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Garbary i Nowotomyskiej w Rakoniewicach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/182/2020 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Grodzisku Wlkp. przy ul. Słowiańskiej.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/181/2020 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr geod. 162, położonej w Zdroju, gm. Grodzisk Wlkp.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XV/110/2020 Rady Gminy Granowo z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ewid. 707/4 w Granowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/119/2020 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego wzdłuż drogi krajowej nr 32, obejmującego części obrębów geodezyjnych Rakoniewice Wieś i Rakoniewice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/146/2020 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Staszica w Grodzisku Wielkopolskim

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII/96/2019 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym gruntów 138 i części działki o numerze ewidencyjnym gruntów 512/2 położonych w obrębie Jabłonna gmina Rakoniewice.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII/95/2019 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 263, 264 i część działki nr 35 położonych w miejscowości Stodolsko

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/117/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu lotniska położonego w miejscowości Kąkolewo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/116/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zieleni ochronnej – „Ławy I”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII/106/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 30 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Grodzisku Wlkp. w rejonie ulic Leśnej i Mikołajczyka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Grodzisku Wlkp., przy ul. Słowiańskiej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 78, 79/1, 79/2, 81/1, położonych w Chrustowie, gm. Grodzisk Wielkopolski.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Granowo z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 5/7 w obrębie Bielawy, gmina Granowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr II/18/2018 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Nowotomyskiej w Rakoniewicach.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LIV/361/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu aktywizacji gospodarczej położonego w Grodzisku Wielkopolskim pomiędzy ulicami Wielichowską i Gorzelnianą

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LII/350/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Zielonogórskiej i ul. Poznańskiej w Grodzisku Wielkopolskim

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXV/231/2018 Rady Gminy Kamieniec z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ujazd i Ujazd-Huby

Zobacz treść planu (PDF).