Powiat pilski

Uchwała nr XXVI/226/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Liszkowo dla działki nr 43/1

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/123/2020 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszewo, gmina Ujście.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/105/2020 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 30 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Węglewo, gmina Ujście

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/99/2020 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Węglewo, gmina Ujście

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIII/244/20 Rady Miasta Piły z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic: Szybowników, Koszalińskiej i Kołobrzeskiej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIII/243/20 Rady Miasta Piły z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic: Fabrycznej, Węglowej, Wawelskiej i Strefowej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr X/86/2019 Rady Gminy Kaczory z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – teren siedziby Nadleśnictwa Kaczory

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr X/88/2019 Rady Gminy Kaczory z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rzadkowo – rejon drogi do Morzewa

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr X/87/2019 Rady Gminy Kaczory z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – rejon centrum

Zobacz treść planu (PDF).

Obwieszczenie Rady Miasta Piły z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Dobrej i al. Wyzwolenia

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IX/74/2019 Rady Gminy Kaczory z dnia 31 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – rejon ulicy Gajowej i Dziembowskiej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII/103/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Witrogoszcz dla działki nr 128/1 oraz części działki nr 117/4

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII/102/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kościerzyn Mały dla działki nr 28/1, części działki nr 28/2 i części działki nr 19

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Gminy Kaczory z dnia 27 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory - Żabostowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy Kaczory z dnia 27 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – teren w rejonie Placu Jana Pawła II

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII/133/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie amfiteatru w Wyrzysku

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/121/19 Rady Miasta Piły z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie Pl. Powstańców Warszawy

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IX/81/19 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rataje dla działki nr 148/14, części działki nr 179 oraz działki nr 153/1.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII/115/2019 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzyska

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XI/100/19 Rady Miasta Piły z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły na obszarze osiedla Staszyce, w rejonie ul. Osiedlowej i ul. Ludwisarskiej

Zobacz treść planu (PDF).