Powiat gostyński

Uchwała nr XXI/155/2020 Rady Gminy Pępowo z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych Babkowice, Czeluścin, Gębice, Krzekotowice, Krzyżanki, Ludwinowo, Pępowo, Siedlec, Skoraszewice, Wilkonice, gmina Pępowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIX/164/2020 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 października 2020 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Sarbinowo, gmina Poniec.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIX/165/2020 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 października 2020 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Szurkowo, gmina Poniec

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV/191/2020 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek położonych w rejonie ulic Domachowskiej, Zachodniej, Ogrodowej, Odrodzenia i Miejsko-Góreckiej w Krobi

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII/179/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Gostyniu w rejonie ulic: Wiosennej, Wichrowej, Letniej i Górnej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII/180/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Gostyniu w rejonie ronda Józefa Zeidlera i ul. Zachodniej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/139/2020 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Powstańców Wielkopolskich 2” - rejon boiska sportowego

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XI/152/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Brzeziu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/119/2019 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Adama Mickiewicza w Krobi

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII/109/2019 Rady Miejskiej Borku Wielkopolskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Powstańców Wielkopolskich 2 - rejon ul. Konopnickiej, ul. Powstańców Wlkp. i ul. Powstańców Ziemi Boreckiej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII/88/2019 Rady Gminy Pępowo z dnia 29 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych Babkowice, Czeluścin, Krzekotowice, Krzyżanki, Pasierby, Pępowo, Skoraszewice, Wilkonice, gmina Pępowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII/87/2019 Rady Gminy Pępowo z dnia 29 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścieżki rowerowej Pępowo – Siedlec, gmina Pępowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/81/2019 Rady Miejskiej Ponieca z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Sarbinowo, gmina Poniec.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/80/2019 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie miasta Ponieca.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IV/31/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Gostyniu w rejonie ulic: Górna, Wielkopolska, Wrocławska

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/33/2018 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej, składów i magazynów oraz usług w obrębie miasta Ponieca i wsi Janiszewo.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/25/2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sportowej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicach Harcerskiej i Św. Ducha w Krobi

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr L/420/2018 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 1133 położonej w Krobi

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr L/421/2018 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicą Ogrodową i Poniecką w Krobi

Zobacz treść planu (PDF).