Powiat ostrzeszowski

Uchwała nr XXVIII/236/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Al. Wojska Polskiego w Ostrzeszowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/237/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie: Al. Wolności, Al. Wojska Polskiego, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Ignacego Daszyńskiego, pl. Borek i ul. Piastowskiej w Ostrzeszowie”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/238/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego w Ostrzeszowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/239/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zamkowej w Ostrzeszowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/240/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wierzbowej w Ostrzeszowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/241/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zielonej w Ostrzeszowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/156/2020 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikstatu dla obszaru działek o numerach ewidencyjnych: 1125, 1126, 1123/1

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/127/2018 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kąpielowej i ul. Pogodnej w Ostrzeszowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/126/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wieluńskiej w Ostrzeszowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/90/2019 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Doruchów etap A.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/107/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 19 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wieluńskiej w Ostrzeszowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII/93/2019 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rojów w rejonie ul. Hetmańskiej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXII/203/2017 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części wsi Kaliszkowice Ołobockie, gmina Mikstat.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXX/187/2017 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 20 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikstatu dla części terenu działki o numerze ewidencyjnym 1249/3.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXI/203/2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulic: T. Kościuszki i Jana Pawła II w Ostrzeszowie"

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII/59/2015 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 30 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikstatu dla części terenu działki o numerze ewidencyjnym 1249/3

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII/74/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulic: Zamkowej i Piastowskiej w Ostrzeszowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII/73/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Dworcowej w Ostrzeszowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII/75/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Bukowej w Ostrzeszowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XI/66/2015 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 21 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulic: T .Kościuszki i Jana Pawła II w Ostrzeszowie

Zobacz treść planu (PDF).