Uchwała nr XVII/90/2019 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Doruchów etap A.

Zobacz treść planu (PDF).