Powiat rawicki

Uchwała nr XXVII/298/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dębno Polskie – Kąty” w obrębach geodezyjnych Dębno Polskie oraz Kąty, gmina Rawicz

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII/299/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Masłowo Północ” w Masłowie, gmina Rawicz

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/280/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 23 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rawicz Zachód – Sarnowa” w obrębach geodezyjnych Rawicz oraz Sarnowa, gmina Rawicz

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/278/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 23 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łaszczyn Wschód” w obrębie geodezyjnym Łaszczyn, gmina Rawicz

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/279/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 23 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łaszczyn Zachód”, gmina Rawicz

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr X/77/2019 Rady Gminy Pakosław z dnia 26 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosław obejmującego część wsi Chojno

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IV/54/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rawicz Południe I” w Dębnie Polskim, gmina Rawicz

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LVI/628/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego, Dworcowej, 11 Listopada w Rawiczu.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr xlvi/513/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sierakowo Północ II" w Sierakowie, gmina Rawicz

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLVI/514/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sierakowo Północ I” w Sierakowie, gmina Rawicz

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLI/454/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 13 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kąty I” w Kątach, gmina Rawicz.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXII/219/17 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczenia korytarza technologicznego napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110kV relacji GPZ Rawicz - GPZ Góra, na terenie obrębu Czechnowa i Sułowa Małego, Gmina Bojanowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIX/424/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczenia korytarza technologicznego napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji GPZ Rawicz - GPZ Góra, na terenie gminy Rawicz

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVIII/404/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Gen. Grota Roweckiego w Rawiczu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVIII/403/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Sarnowa I" w Rawiczu, gmina Rawicz

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVII/392/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego, Dworcowej, 11 Listopada w Rawiczu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIX/198/17 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczenia korytarza technologicznego napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110kV relacji GPZ Rawicz - GPZ Góra, na terenie obrębu Czechnowa i Sułowa Małego, gmina Bojanowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr X/52/16 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 9 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Miejska Górka - rejon ulicy Hubala

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/28/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów parku elektrowni wiatrowych "JUTROSIN" wraz z infrastrukturą techniczną

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IV/14/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów parku elektrowni wiatrowych "JUTROSIN" wraz z infrastrukturą techniczną

Zobacz treść planu (PDF).